Защо и как може да е полезна бизнес симулацията за управление на проекти?

Скоро имах възможността да участвам в бизнес симулация за управление на проекти „Предизвикателството на Египет“. Това роди идеята ми да споделя моите впечатления за това дали и как една бизнес симулация за управление на проекти може да бъде полезна за ефективно развитие на екипите и успешни проекти.

Сигурна съм, че повечето от вас са чули за „Пирамидата на ученето“ на познатия американски експерт Едгар Дейл. Според пирамидата процентът на запомняне на информация е зависим от начина на учене.

Според Дейл 80% от материята се запаметява, ако начинът на учене е симулация на реално преживяване. Тъкмо това представляват и бизнес симулациите. Те позволяват в рамките на няколко часа или дни да се симулират няколко години бизнес практика. Симулациите дават възможност да се експериментира с разиграване на различни стратегии и сценарии или да се демонстрират различни бизнес модели.

Хората от 21-ви век ежедневно участват в различни проекти като част от работата си или в личния живот. Без значение от професията, от тях се очаква да имат определени компетенции и да могат адекватно да участват в проекти. Но факт е, че съществуват не малко предизвикателства, които може би, колкото очевидни да изглеждат, утежняват гладкото протичане на проектите.

Много по-неефективно и скъпо е, ако тези компетенции се учат върху истински проекти. Затова мисля, че бизнес симулациите са един от най-ефективните и сигурни начини един екип да упражнява нови умения и промени в организацията и процесите. Ето и моето виждане за това как бизнес симулацията за управление на проекти помага да се развият няколко компетенции:

Интерактивни и ангажиращи

Едно от големите предимства на бизнес симулацията безспорно е, че участниците могат да взимат решения и да видят (и по-важното да разберат) техните последствия. Самата непринудена и забавна обстановка прави екипа по-отворен и по-склонен да признае грешките и да се обедини заедно да ги коригира в името на успешно завършен проект. По този начин се придобиват умения, подобно поведение да се практикува и в реална бизнес среда.

Нов начин на мислене

Бизнес симулацията, както и при реален проект, съдържа полезна, но и много като обем информация. Предимството тук е, че интерактивно тя се въвежда постепенно и това дава възможност участниците да я разберат и да започнат да я прилагат на момента. Няколкото lessons learned сесии дават възможност участниците да спрат, да погледнат цялата картина, да осъзнаят грешките и да предефинират процесите на взаимодействие между екипите в проекта.

Комуникация, комуникация и комуникация

Комуникацията, планирането и правилното взаимодействие между страните е един от най-важните моменти в проекта. Колкото и познато да звучи и да знаем ползата му, планирането и координацията между всички заинтересовани страни или участници се оказват най-трудни. Както в реалността. Отчитането, прекалено многото нива на пренасяне на информация по веригата и хаосът, който произлиза от неправилното управление на нивата, между които се комуникира, нагледно ни показва как един проект може да се оплете само от липсата на правилния подход на комуникация.

Незабавна обратна връзка

Един от най-хубавите моменти при бизнес симулацията е получаването на незабавна обратна връзка. Всички участници тръгват от сесията знаейки как са се справили индивидуално, като екип или като организация. Чрез бизнес симулацията само за един ден се открояват и идентифицират критичните области в ефективността на екипа. А един проблем може да бъде решен само, ако се осъзнае че съществува.

Накрая бих споделила, че бизнес симулацията за управление на проекти е увлекателен начин да си сверим часовниците относно управлението. Активното учене и прилагането помага да запомним без усилия голяма част от практиките. Когато участниците вземат реалистични бизнес решения в бизнес симулация и веднага се виждат резултатите от действия им, важни бизнес принципи стават част от тяхното естествено мислене.

В бизнес симулациите участниците са по-емоционално увлечени и са заинтригувани да научат повече. Това предлага възможност за дискусия, от която може да се вземат ценни мнения и да е полезна на всички участници.

Накрая можем да обобщим дали провеждането на бизнес симулация успешно сплотява един екип. Спокойно мога да потвърдя, че след един ден, преминал в стая с цел решаване на проблеми, разиграване на различни сценарии, пробване на добри или лоши стратегии и постигане на общи резултати, екипът излиза по-сплотен, по-откровен помежду си и определено с подобрени комуникативните умения. А това не е ли същността на тийм билдинга?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close