Въведение в новата сертификационна пътека на Майкрософт

Динамиката в развитието на новите технологии, дигиталната трансформация и иновациите започват да изискват все повече и повече нови умения и знания както на личностно, така и на корпоративно ниво. За да улесни този процес и да помогне на потребителите да са в крак с новите тенденции, Майкрософт представи наскоро нови сертификационни пътеки, съобразени с признати от индустрията области на компетенция.

Пет нови Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) и Developer (MCSD) сертификации бяха представени, за да помогнат на професионалистите да отговорят на технологичните нужди на пазара. Разликата между новите и старите сертификации се състои в това, че новите нямат изискване на подновяване на сертификацията след време. Докато предишните сертификати изискваха специални изпити за подновяване на всеки 2 или 3 години, новите предоставят възможности за поддържане на активна сертификация чрез полагане на изпит от списъка със свободно избираеми предмети, демонстриращи задълбочаването и развититето на уменията ви в определена сфера на постижения.

Повече информация можете да откриете на следните страници:

  1. Find the right IT certification
  2. New Microsoft Certification paths (pdf)

В допълнение, сертифицираните Майкрософт професионалисти, които успешно са придобили определен сертификат, сега могат лесно да споделят компетенциите и уменията си, благодарение на Digital Microsoft Badge („Дигитална Майкрософт Значка“). Тези „значки“ представляват дигитални версии на Майкрософт сертификации. Тяхното предназначение е да визуализират сертификациите и така да помогнат на Майкрософт професионалистите да демонстрират своите умения и сертификации в социалните мрежи, да персонализират своите подписи и да открият нови професионални възможности за развитие. Повече информация можете да откриете тук.

ITCE е партньор на Microsoft Learning и оторизиран тестови център на Pearson VUE и предлага подготовка за сертификация от екип от опитни консултанти, както и възможности за полагане на изпити в тестовия център на компанията.

За повече информация, разгледайте нашите Microsoft Certification Upgrade Plans.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close