Гъвкави Форми на Обучение

Изберете най-подходата форма на обучение за придобиване на нови знания независимо дали става въпрос за вас, вашия екип или организация.

Стандартни Форми на Обучение

Присъствени, Онлайн, Хибридно Обучения

Възползвайте се от възможността да придобивате знания чрез разнообразие от комуникационни платформи и локации. Независимо дали се интеерсувате от присъствено, онлайн или хибридно обучение ние имаме решение за вашите нужди.

Big Room Обучение

Подсигурете, че всички служители са подравнени около организационната промяна и ускорете процеса чрез обучаване на голям брой екипи едновременно.

Смесена Форма на Обучение

Получете достъп до on-demand трейнинг ресурси като част от обученията с инструктор и се възползвайте от ползите да придобивате нови знания с ваше собствено темпо.

Персонализирани Учебни Методи

Академии и Персонализирани Учебни Програми

Адресирайте специфични предизвикателства, с които се сблъсквате и повишете квалификацията на вашите екипи чрез учебни програми създадени специално за вас. Въведете нови таланти в организацията си или трансформирайте уменията на настоящите служители според новата ви стратегия с уникална комбинация от курсове и упражнения, които развиват необходимите умения за вашия успех.

Коучинг

Ние вярваме в ефективността на персонализираните коучинг програми, които подпомагат успешното въвеждане на нови практики. В тясно сътрудничество с вас, ние ще ви помогнем в процеса на промяна – като част от вашата трейнинг програма или като самостоятелен проект. Ние ще бъдем на място до вашия екип, като предаваме знанията си, фасилитираме трудни ситуации и подпомагаме успешното задържане на промяната.

Бизнес Симулации

Учете чрез практика! Нашето портфолио от игри и бизнес симулации ще ангажира екипите и членове им да работят върху предизвикателства и ситуации в симулирана среда. Нашите фасилитатори ще подпомогнат учебния процес като помагат на екипите да извличат заключения, да усетят подобренията и да рефлектират върху това как да пренесат придобитото знание във всекидневната им работа. Вижте нашите бизнес симулации тук или се свържете с нас за пълното портфолио.

Уебинари

Уебинар форматът дава възможност за доставяне на ключови теми към голяма част от служителите за значително по-малко време и средства от стандартните трейнинг курсове. Екипът ни от експерти ще подсигури качествената ангажираност на аудиторията чрез широк набор от инструменти за онлайн взаимодействие и ще засегне реални порблеми и предизвикателства пред, които се изправяте във вашето работно ежедневие, под формата на панелна дискусия.

Learning Shots

Learning shots представляват кратки видеа, които улавят и предават основните послания и знания по дадена тема, която е от ключово значение за организацията. Нашият екип от технически експерти и инструктори ще разрабори ангажиращ сценарий и ще подсигури качественото заснемане на видео материала. Learning shots могат да бъдат разпространени из цялата организация и служат за ефективното разпространяване на знания и въвеждането на нови служители в темата.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close