Защо Demand Management е основният фокус на ИТ Директорите тази година

Всеки успешен бизнес работи на принципа на предлагането и търсенето (demand/supply) и основната отправна точка за планиране на ресурси, продукти и услуги е именно очакваното търсене на пазара. Доброто разбиране и прогнозиране на търсенето помага да не изпадаме в ситуации, в които предлагаме продукти и услуги, които не се купуват, или да имаме голямо търсене на специфичен продукт, на което да не можем да отговорим поради липса на достатъчно ресурси.

Въпреки че стандартната ИТ организация не е бизнес компания (тя много често не генерира директни приходи), тя разполага със скъпи, високо квалифицирани ресурси и бюджетът ѝ се равнява на не малка част от приходите на компанията. За съжаление, голяма част от ИТ директорите изпитват затруднения да управляват търсенето и предлагането и се фокусират основно върху подсигуряването на ИТ системи, инфраструктура и свързаните с тях ресурси (supply).

Много често нашите клиенти от ИТ компании не успяват да отговорят на въпросите „Какви проекти и инициативи планираме през годината? Какъв е нашият pipeline?”, “С какви свободни ресурси ще разполагаме след 6 месеца?“, „Имаме ли нужда от външни партньори, за да предоставим качествено на бизнеса всички необходими услуги?“. Те се фокусират изцяло върху подсигуряването и поддръжката на ИТ системи, софтуерната разработка и управлението на проекти и не успяват да отделят достатъчно усилия, за да разберат от какво има нужда бизнесът, какви са приоритетите на компанията за годината и как да планират ресурси, за да могат да доставят бизнес ползи.

Като резултат от фокусирането върху подсигуряване на услугите (supply), ИТ организациите изпадат в следните ситуации:

  • Изпълняват проекти, които не носят стратегически ползи за компанията.
  • Работят по проекти без създаден Business Case и измеримост на ползите.
  • Проектите, по които се работи през годината, се избират на база на принципа на децибелите – бизнес звеното, което най-много се оплаква или повишава тон най-много по време на срещи за планиране на проектите.
  • Бизнес звената се опитват да вършат ИТ задачи  като например да дефинират технически изисквания, вместо бизнес изисквания, избират си сами системи без координиране с ИТ, избират си сами партньори, които да внедрят нови решения и изненадват ИТ с поредната нова сателитна система, която трябва да бъде поддържана.

Подобни ситуации са причина над половината от ИТ директорите на нашите корпоративни клиенти да залагат като основна цел за годината внедряване на Demand Management процес, който ще помогне на ИТ организациите да започнат да функционират като бизнес звена, които да успеят да отговорят на постоянно променящите се пазари и изисквания на бизнеса.

Структурираният Demand Management процес позволява събиране на всички идеи и възможности за нови услуги/продукти и тяхното филтриране на база на ползите за компанията и наличните ресурси. Като резултат, в ИТ за изпълнение влизат само проекти, които имат смисъл за компанията като цяло (стратегически, регулаторни и други). По този начин компанията има ясна представа и предвидимост за планираните инициативи, свободните ресурси и свързаните с тях приоритети и това я прави гъвкава за постоянните промени на пазара.

Demand Management е ключов процес, който допълва годишното планиране на ИТ, защото единственото сигурно нещо в една ИТ организация днес, е че планът за годината ще се променя постоянно. Това е бизнес светът, в който живеем – в него оцеляват не статичните организации, които планират веднъж годишно и не променят плановете си, а гъвкавите и динамични компании, които очакват промени всеки ден и са готови да ги приемат, да дискутират тяхната полза и да ги планират за изпълнение.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close