Как да пестите време, като използвате Flash Fill в Excel

Flash Fill е удобен инструмент, добавен за първи път във версия 2013 на Excel. Основното му предимство е, че елиминира необходимостта от въвеждането на математически формули, както и ръчното попълване на бази данни с вече прехвърлена информация. Други отнемащи дълго време операции, които инструментът изпълнява вместо вас, са форматиране, както и разделяне на дата, име, имейл адрес и други в отделни клетки.

Това, което трябва да направите, е да дадете на Excel модел на данните на база на съществуващ вече такъв. Excel ще предвиди останалото. Ако потвърдите представения от Excel модел, той веднага ще въведе останалите данни.

Flash Fill се включва по подразбиране в Excel. Ако моделът, който използвате, е по-сложен и не е активиран, можете ръчно да включите инструмента от менюто Data | Data Tools | Flash Fill.

Find Flash Fill from the tab Data in the menu

Инструментът е лесен и удобен за употреба и спестява време. Въведете данни в поне 2 клетки от колоната, в която искате да прехвърлите съдържанието от друга колона. Проверете дали предложенията от Excel в падащото меню са правилни. Ако е така, натиснете Enter, за да запълните цялата колона.

Add data in at least two cells from the column where you want to import data from another column.

Примери за използване на Flash Fill:

Извличане на данни

Retrieving data using Flash Fill

Сливане на данни

Merging data using Flash Fill

Форматиране на телефонни номера

Formatting phone numbers using Flash Fill

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close