Как екипът на ITCE прилага Scaled Agile

През лятото ви разказахме как напуснахме офиса и временно спряхме ежедневната си работа, за да се отдадем изцяло на планирането на второто шестмесечие на 2019г.

Сега ще ви покажем зад кулисите на планирането ни в началото на годината, когато разглеждаме стратегията за цялата година и подсигуряваме, че всеки от екипа е запознат с нея. Това включва всичко от продуктовата ни стратегия за годината, подобренията в трейнинг и консултантските ни практики до това какви wellness метрики за екипа ще си заложим през годината.

Вдъхновени от Scaled Agile Framework (SAFe®) методологията и нейното сърце, практиката за Program Increment (PI) planning, ето как ние в ITCE планираме.

Планирането в ITCE – “Под звездите”

В ITCE стриктно следваме добрите практики за PI Planning на SAFe (прочетете повече тук), като ги прилагаме в проектите на клиентите си и наблюдаваме резултатите. В екипа си обаче имаме собствена интерпретация, съобразена с размера на екипа ни. Често нашите клиенти, партньори и приятели ни питат как го правим, така че можем да обобщим процеса по планирането си в следните 4 елемента:

Екипът

Целият екип се събира заедно и:

  • Уеднаквяваме разбирането си за визията на компанията за следващите 6 или 12 месеца;
  • Уверяваме се, че всеки получава една и съща информация, има възможността да задава въпроси, да дискутира и дори да поставя под въпрос целите, поставени за периода;
  • Позволяваме на всеки да прецени за какво може да допринесе най-много, като вземаме предвид ролята им в организацията и във визията.

Кръговете

Следва етапът, в който се разделяме на по-малки екипи и навлизаме в детайлите на планирането. По време на тази сесия, кръговете обсъждат капацитета си за предстоящия период (в нашия случай – за 6 месеца), изброяват и структурират задачите от вече съществуващия запас от работа (backlog), подреждат ги според приоритета на задачите и изготвят чернова на план, която представят пред целия екип в края на PI Planning.

Визуализациите

На този етап силата на визуализацията и любовта ни към методологията 4DX и Escreo стените се пресичат.

Всичко, което кръговете създават, първо се документира на бели дъски, заснема се и се прехвърля върху собствената ни ServiceNow платформа, както и на стената в офиса ни, на която всички проекти се визуализират под формата на 4DX табла.

Тази стена се променя на всеки 6 месеца в зависимост от целите на екипа и креативността, която е необходима, за създаването на визуализациите.

Любопитни сте да разберете как протича процеса по създаването на визуализациите на стената ни? Гледайте видеото:

Забавлението

Всеки PI Planning е повод за екипа да прекара качествено времето си извън ежедневната си работа, да се отдаде на креативно мислене, да помисли стратегически върху бъдещето, да обсъжда различни теми и да се сплоти. Именно затова, въпреки че извършваме планирането си в офиса, заедно като екип успяваме да създадем съвсем различна атмосфера под същия покрив, под който работим всеки ден, и считаме това събитие за тиймбилдинг.

За да отпразнуваме резултатите от планирането и всичко, което сме постигнали като екип, завършваме втория ден от ритуала ни “Под звездите” с кулинарен клас и чаша вино.

А след по-малко от 6 месеца ще направим преглед на отминалия период и ще повторим същия процес.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close