Кариерни Планове: Специализации в Бизнес Анализа

Пазарът на труда става все по-динамичен и търсенето за нови работни позиции и нови умения нараства, затова ви представяме серия от статии за кариерни планове. По този начин ще се опитаме да надникнем в нови кариерни възможности и какви обучения се предлагат, които ще ви помогнат да бъдете конкурентноспособни и да прогресирате в професионалното си развитие. 

Специализации в Бизнес Анализа

Наскоро разгледахме какво означава и какво е необходимо за следването на кариера в бизнес анализа. В тази статия ще разгледаме по-отблизо три различни специализации в сферата и възможности за кариерно развитие за старши специалисти. Ще представим и съответните техники и методологии, които тези специалисти трябва да разбират.

Agile Анализатор

Основни познания: отлично разбиране от agile методологията, визия и развиване на продукта, писане на user stories

Традиционният бизнес анализ бива подлаган на изпитание от изискванията на agile проектите – гъвкавост, бърза реакция при промяна и съкратено време на производство. Като следствие, agile бизнес анализът става тема от нарастващ интерес. Тя има същата мисия – да подсигури, че решението е постигнало желания бизнес резултат и че допринася максимална стойност на заинтересованите страни. Начинът на постигане обаче е различен. Изискванията се събират и усъвършенстват чрез итеративен процес и в близко сътрудничество със съответните заинтересовани страни. Agile бизнес анализаторът трябва да изготви точната информация за разработчиците в точното време.

За повече информация: Agile Business Analysis Training

Процесен Анализатор

Основни познания: подобряване на процесите (напр. Lean Six Sigma), моделиране на процеси с BPMN, UML

Най-общо казано мисията на процесния анализатор е да оказва подкрепа на организацията и възможността ѝ да се променя чрез анализиране, проектиране и подобряване на бизнес процеси. Процесните анализатори прилагат различни техники и нотации за да анализират процеси, да ги документират и да модерират заинтересованите страни в постигането на решение за нови бизнес процеси. Някои от най-широко застъпените методи са BPMN (Business Process Model & Notation) и UML (Unified Modeling Language). BPMN представлява графична нотация, която спомага разбирането на вътрешни бизнес процедури за техническите потребители. А за бизнес потребителите BPMN улеснява разбирането чрез диаграми на бизнес процеси. UML е един от най-популярните и универсални езици за описание на дизайн, бизнес и оперативни дейности, както и за различни видове диаграми.

За повече информация: Business Process Modelling with BPMN; UML Introduction; Lean Six Sigma.

Enterprise Архитект

Основни познания: SOA, BPMN, TOGAF, Agile и Waterfall методологиите

Enterprise архитектът е старшо ниво специализация в сферата на бизнес анализа. Неговата мисия е да подсигури изравняването между ИТ инфраструктурата и корпоративната стратегия и способността на организацията да се променя. Два фундаментални стратегически подхода са SOA (Service Oriented Architecture) и TOGAF (The Open Group Architecture Framework). SOA е подход, който цели създаването на архитектура, която се основава на използването на услугите. Това означава, че бизнес процесите и информацията се разглеждат в контекста на услугите и дизайнът на софтуерните решения следи концепциите, ориентирани към услугите и организацията. TOGAF е модел за управление на технологични имплементации, чиято цел е да подсигури, че софтуерните проекти доставят очакваните бизнес ползи и техните резултати са повторяеми.

За повече информация: SOA Fundamentals; TOGAF Level 1 & 2

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close