Кариерeн план: Business Analyst

Пазарът на труда става все по-динамичен и търсенето за нови работни позиции и нови умения нараства, затова ви представяме серия от статии за кариерни планове. По този начин ще се опитаме да надникнем в нови кариерни възможности и какви обучения се предлагат, които ще ви помогнат да бъдете конкурентноспособни и да прогресирате в професионалното си развитие.

Бизнес анализатор

Доскоро бизнес анализът бе считан за новонастъпваща професия. Но през последните години все повече проектни роли изискват бизнес анализ активности. По-големите проекти пък имат изцяло посветена бизнес анализ роля. Към момента има нарастващо търсене на професионалисти в областта и все повече възможности за последващо кариерно развитие на старши специалисти.

Често бизнес анализът се асоциира само със събиране и управляване на изисквания. Добре изработените изисквания са изключително важни за успеха на крайния резултат. Но професионалната област има по-голям обхват. IIBA® (Международният Институт по Бизнес Анализ) определя бизнес анализа като “практиката на осъществяване на промяна в контекста на организацията чрез дефиниране на нуждите и препоръчване на решения, които носят добавена стойност за заинтересованите страни.“

Преди всичко, какво прави един бизнес анализатор?

Ако имате опит с ИТ проекти, най-вероятно сте видели голямо разнообразие от роли и длъжностни характеристики на бизнес анализатори. Това се дължи на различните специализации в ролята. Най-общо казано, бизнес анализаторът може да бъде определен като “връзка между проектния ръководител и техническия екип“ (BA Times).

В дневните си задължения, бизнес анализаторът анализира информация, комуникира с много различни заинтересовани страни и оценява въздействието на промените. След това документира с голяма точност и детайли финалните продуктови изисквания. Както споменахме по-рано, обаче, работата на бизнес анализатора излиза извън очертанията на събирането и управляването на изисквания. По време на изпълнението на решението, той остава въвлечен в проекта. Така той може да добавя информация, когато е необходимо, и да предоставя оценка дали решението е постигнало желания краен резултат.

Какви умения за необходими за ролята?

Бизнес анализаторът е агент на промяна, така че той трябва да притежава комбинация от технически и бизнес умения. От една страна, техническите знания в сферата на проекта са много важни за детайлното документиране на изискванията и качественото взаимодействие с техническия екип. От друга страна, бизнес анализаторът е въвлечен в управление на заинтересованите страни и затова трябва да притежава отлични комуникационни умения и да умее да модерира срещи и конфликти.

Ключови желани умения:

  • Управление на заинтересованите страни
  • Отлични аналитични умения
  • Критично мислене и умения за оценяване на опции
  • Внимание към детайла
  • Отлични комуникационни и модериращи умения

Как се става бизнес анализатор?

Ако сега преминавате към ролята и нямате опит като изцяло посветен бизнес анализатор, е препоръчително да започнете с базов курс, който ще ви запознае с основните в бизнес анализа.

За опитни бизнес анализатори, които имат доказан опит в областта, са подходящи официални курсове за подготовка за PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® сертификацията или CBAP® сертификацията.

Ето кратко въведение в домейните в PMI- PBA® обучението, което ще ви даде поглед върху PMI- PBA® методологията.

Препоръчителни обучения: 

PMI-PBA® Certification Preparation ще ви предостави най-важните умения и знания, необходими, за да се подготвите успешно и да преминете сертифициращия PMI-PBA® изпит по пътя да станете all-star business analyst.

Организиран около казус, Business Analysis Foundation покрива основоположните умения за идентифициране на заинтересованите страни, събиране и анализ на изисквания, документация, приоритизиране и проследяване.

Writing User Stories ще ви предостави практическо знание за всичко, което ви е необходимо да знаете за това как да пишете добри user stories, които разработчиците ще заобичат.

Обучението Agile Business Analysis е създадено по примерен бизнес казус. То дава възможност на участниците да приложат знанията от бизнес анализ, докато практикуват принципите на agile методологията. Участниците имат възможността да попаднат в реални ситуации, да дискутират въпроси и възможни решения.


PMI-PBA е регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.

IIBA е регистрирана марка на International Institute of Business Analysis.

CBAP е регистрирана марка на International Institute of Business Analysis.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close