Кариерeн план: Product Manager

Пазарът на труда става все по-динамичен и търсенето на нови работни позиции и нови умения нараства. Ето защо ви представяме серия от статии за кариерни планове. Чрез тази серия от статии ще се опитаме да надникнем в новите кариерни възможности и какви обучения биха ви помогнали, за да бъдете конкурентноспособни и да прогресирате в професионалното си развитие.

Продуктов Мениджър

Продуктовият мениджмънт в софтуерната индустрия е една от най-популярните нововъзникващи професии, резултат от нарастващата дигитализация и разработка на софтуерни продукти. Наскоро тя бе оценена като една от 10-те най-добри професии в САЩ в проучване на Glassdoor. Проучването е основано на 3 критерия – заплата, кариерни перспективи и брой работни места на пазара.

Преди всичко, какво прави един Продуктов Мениджър?

Продуктовият мениджър координира развиването на софтуерни продукти. Координирането започва от създаването на визия за продукта, близкото сътрудничество с разработчиците, до организирането на маркетинг и продажби активности, свързани с пускането на продукта на пазара.


Ролята на продуктовия мениджър не трябва да се бърка с проектния мениджър. Най-лесното обяснение на разликата между двете роли е, че продуктовият мениджър е зает с “какво продуктът ще прави”. А проектният мениджър е зает с процеса на разработване на продукта.

Какви умения са необходими за ролята?

Добрият продуктов мениджър притежава комбинация от бизнес и технически умения. От една страна, той трябва регулярно да говори с потребители, да изготвя анализи на конкуренцията и пазара и да участва в бизнес и маркетинг планирането. От друга страна, трябва да бъде способен да превежда перспективата на клиента в задачи за разработчиците чрез писане на user stories, приоритизиране и класиране на user stories по големина и управление на feature backlog.

Съществуват много различни роли в сферата на продуктовия мениджмънт. Почти сигурно е обаче, че ще се натъкнете на следните изисквания за профил на кандидата:

  • Дълбоко разбиране на Agile product development;
  • Умения за писане на product definition statements, user stories и технически изисквания;
  • Умения за управление на заинтересованите страни и способност за сътрудничество с много различни функции;
  • Отлични комуникационни умения;
  • Отлични презентационни умения;

Как се става Продуктов Мениджър?

Независимо дали сте израснали естествено в заемане на позицията или тя е нова за Вас, ролята на продуктовия мениджър е много взискателна и включва сериозна отговорност. Затова формалното обучение в ключовите области на позицията може да допринесе много за доброто сътрудничество в екипа и за качеството на продукта.

Препоръчителни обучения:

Project Management Foundation in Practice ще ви помогне да придобиете знания за основните роли и отговорности на проектния мениджър и на екипа в проект. Обучението ще ви помогне и да разберете важността на прилагането на добри практики за управление на проекти от всякакъв мащаб.

Writing User Stories ще ви предостави практическо знание за всичко, което ви е необходимо да знаете за това как да пишете добри user stories, които разработчиците ще заобичат.

Agile product development със PMI-Agile Certified Practitioner Preparation ще ви помогне да придобиете дълбоко разбиране на Agile методологията.

PMI-PBA® (Professional in Business Analysis) ще ви даде представа за бизнес анализа. Обучението ще ви помогне да научите за инструментите и техниките за откриване на бизнес нуждите, управление на изискванията, както и създаване на ефективни решения за бизнес проблемите, за да се подобри цялостния успех на проекта.


PMI-PBA е регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close