Новите Azure трейнинг и сертификационни пътеки

Майкрософт обяви официално нови трейнинг и сертификационни пътеки базирани на професионални роли, започвайки с нови Azure и Office 365 изпити и учебно съдържание. Причината за промяната е усвояването на перспектива на работните длъжности, чрез която да се адресират търсените на пазара умения. 

Какво означава сертификация според професионалната роля (role-based certification)?

За да се подготви за тази значима промяна, Майкрософт извършва детайлно пазарно проучване, чрез което да адресира липсата на знания, която компаниите усещат, да идентифицира търсените умения на пазара и да се фокусира върху уменията и практиките необходими за различните работни длъжности.

Така Майкрософт работи върху официалното пускане на нови сертификационни пътеки създадени според професионалните роли и до този момент обявените сертификации са: Azure AdministratorAzure DeveloperAzure Solutions Architect, а следнитесе очаква да бъдат налични на пазара скоро: Azure DevOps Engineer, Microsoft 365 Modern Desktop Administrator и Enterprise Administrator.

Как ще се случи преходът? 

Първата стъпка е, че следните сертификационни изпити ще бъдат ‘пенсионирани’на 31.12.2018: 

  • 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions 
  • 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
  • 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions

Преходът към новата сертификационна програма ще бъде продължен до 30.06.2019. До тогава можете да се явите на преходен изпит (transition exam) в ITCEот списъка по-долу и да придобиете нов сертификат според професионалната си роля и да придобиете нов сертификат.  

  • AZ-102 Microsoft Azure Administrator Certification Transition
  • AZ-202 Microsoft Azure Developer Certification Transition
  • AZ-302 Microsoft Azure Solutions Architect Certification Transition

В следващите публикации ще ви разкажем повече за новата сертификационна програма и за промените в обученията. 


Наблюдавайте това място за още информация или се свържете с нас за персонализиран подход към промените за Вашата организация.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close