Нови сертификации по Бизнес Анализ от IIBA

Миналият април разказахме за новата трета версия на най-надеждния и авторитетен източник на знания и практики за бизнес анализ – Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide v3) от страна на IIBA.

Новината този път е, че освен актуализацията на сертификациите към нова версия на BABOK Guide Version 3, IIBA обяви, че пренасочва своите известни сертификации към компетентност на няколко нива и разширява сертификациите си от 2 на 4, като те ще бъдат валидни от септември 2016 година.

Една от големите промени е възможността заинтересованите с придобиване на Ниво 1 сертификация да се присъединят към пътеката за сертифициране, без да имат предишен опит в областта. Досега предлаганите два сертификата от IIBA изискваха предишен опит в областта на бизнес анализа. Това изискване сега се запазва за останалите три нива от сертификационната пътека. Второто ниво е подобно на сегашната сертификация CCBA®, а третото ниво се равнява на CBAP® сертификацията и е за бизнес анализатори с повече години опит. Четвъртото ниво осигурява най-високо ниво на сертифициране и е предназначено за всички стратегически лидери в бранша, които имат много години опит и участват в бизнес анализ общността.

Представяме ви по-прегледно описание и изисквания за всяко от четирите нива:

LEVEL 1 – Ниво 1

Ниво 1 се признава като входно ниво за специалисти по Бизнес Анализ. Предназначен е да осигури начална основа за кариера в бизнеса анализа и е насочен към професионалисти, студенти или скоро завършили студенти, които навлизат в професията на бизнес анализа и са с ограничен или никакъв предишен опит в областта. За да се сдобиете със сертификацията, не се изискват часове и предишен опит. Сертификацията е базирана на изпит и демонстрира разбиране за задачите, техниките и терминологията за ефективен бизнес анализ.

Изпита за Level 1 проверява знанията на кандидата за BABOK® Guide V3, а именно:

Business Analysis Knowledge

 • Business Analysis & the BA Professional – 2.5%
 • Underlying Competencies – 5%
 • Business Analysis Key Concepts – 5%
 • Techniques – 12.5%

BABOK® Guide Knowledge Areas

 • Business Analysis Planning & Monitoring – 5%
 • Elicitation & Collaboration – 20%
 • Requirements Life Cycle Management – 20%
 • Strategy Analysis – 5%
 • Requirements Analysis and Design Definition – 24%
 • Solution Evaluation – 1%

LEVEL 2 – Ниво 2

Ниво 2 е предназначено за професионалисти по Бизнес Анализ, които имат две до три години опит в областта на бизнес анализа. За това ниво се изискват между 3,000-4,500 часа опит и сертификацията се придобива след успешно взет изпит. Досегашните CCBA® сертификации се приравнени на Ниво 2 компетентност.

Изпита за Ниво 2 е направен спрямо основните области в BABOK® v3 и носят различна тежест, както следва:

 • Business Analysis Planning and Monitoring – 12%
 • Elicitation and Collaboration – 20%
 • Requirements Life Cycle Management – 18%
 • Strategy Analysis – 12%
 • Requirements Analysis and Design Definition – 32%
 • Solution Evaluation – 6%

LEVEL 3 – Ниво 3

Ниво 3 е определено за всички професионалисти по Бизнес Анализ , които ръководят и имат над 5-годишна практика в бизнес анализа. Нивото изисква между 7500 – 10 500 часа опит и както и за предишните две нива, сертификацията се получава след успешно преминаване на изпит. Ниво 3 е приравнено на досегашната CBAP® сертификация.

Областите, в които ще се оценяват знанията на кандидатите са актуализирани по новата трета версия на BABOK® и имат следната тежест:

 • Business Analysis Planning and Monitoring – 14%
 • Elicitation and Collaboration – 12%
 • Requirements Life Cycle Management – 15%
 • Strategy Analysis – 15%
 • Requirements Analysis and Design Definition – 30%
 • Solution Evaluation – 14%

LEVEL 4 – Ниво 4

Ниво 4 е още една новост от IIBA, то представлява най-високата степен на компетентност по Бизнес Анализ на IIBA. Създаването на това ниво, е с цел да предлага допълнителни възможности и растеж на старшите професионалисти по Бизнес Анализ и то разпознава стратегическите лидери в областта на бизнес анализа и тези, които помагат на BA общността. Изискванията за Ниво 4 компетентност са минимум 15 000 часа опит, а самата сертификация е базирана на оценяване (assessment based).

Очаква се изпитите за четирите нива на сертификация от IIBA да излязат през септември 2016 г. До тогава важат CCBA® и CBAP® сертификациите.

В ITCE следим промените и навременно ще ви разкажем за новите обучения, които ще подготвят за новите сертификации на IIBA.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close