Нови Excel обучения

Ние в ITCE се стремим да бъдем новатори и да предлагаме нови решения, които адресират актуалните или бъдещите приоритети на бизнеса по отношение на взаимодействието с технологиите.

Практиката ни показва, че освен стандартните Excel обучения, които предлагаме (за начинаещи и напреднали), много компании имат нужда от тясно специализирани обучения, разработени изцяло за тях, съответстващи със спецификата на тяхната дейност.

Затова създадохме два актуални Excel продукта. Те ще помогнат да се повиши продуктивността с умелото прилагане на онези Excel функции, които са важни за вашата работа.

Какво представляват Excel Modular Training (Модулно Excel обучение) и Individual company Excel training (Excel oбучение по поръчка на компания)?

Excel Modular Training (Модулно Excel обучение)  

Това обучение позволява на вас и екипът да изберете само модулите и темите, които са важни за вас.

То е индивидуално конструирано, като ви позволява да избирате от 18 различни теми (модула).

Всеки от разработените модули има описание и изисквания за знанията, които трябва бъдат усвоени преди да се премине към следващия. Всеки клиент има възможност самостоятелно да разработи своето обучение на базата на тези предварително оформени теми (модули).

Предимствата на това обучение е, че могат да бъдат избрани само темите, които са необходими във вашия бизнес.

Individual company Excel training (Excel oбучение по поръчка на компания)

Това обучение е разработено изцяло, за да отговори на работата и изискванията на съответната компания. Наш консултант по Excel работи в тясно сътрудничество с компанията за разработване на специфично целево обучение чрез обсъждане на ролите и бизнес нуждите на компанията.

Предимствата на това Excel обучение е, че се получава пълен фокус върху нуждите на клиента. Чрез използване на конкретни примери от компанията, се оптимизират съществуващите методи на работа и файлове в компанията.

И двата нови подхода на организиране обученията по Excel са направени като отговор на запитване от страна на клиентите ни. Ние сме сигурни, че с тези обучения ще увеличим продуктивността в конкретните ежедневни бизнес задачи и в пъти ще улесним работата ви с Excel.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close