Новости в Обновяването на ITIL 4 Сертификати

В началото на 2023 г. PeopleCert обяви новата си програма за Продължаващо Професионално Развитие (Continuing Professional Development Program), предназначена да поддържа непрекъснатото учене и професионално развитие, като помага на всички кандидати да останат конкурентоспособни на пазара. За да отговори на нуждите на динамичния пазар, PeopleCert въведе политика, която гласи обновяването на ITIL 4 сертификати да се случва на период от 3 години.

Какви са новостите в политиката за обновяването на ITIL 4 сертификати?

Съгласно новата програма за продължаващо професионално развитие (Continuing Professional Development Program) всички кандидати със сертификат ITIL® 4 могат да изберат да подновят сертификата си в рамките на три години от първоначалната дата на сертифициране.

Можете да видите датата, до която трябва да подновите своята сертификация, във вашия PeopleCert акаунт.

Кандидатите, които изберат да не подновяват сертификата си в рамките на 3 години от датата на получване (или преди 1 юли 2023 г. за тези, които са получили сертификата си през или преди юни 2020 г.), ще продължат да бъдат включени в Successful Candidates Register (SCR), но ще има бележка добавен към техния запис, за да покаже, че тяхното сертифициране не е в съответствие с настоящите изисквания за подновяване.

Как да подновите своя сертификат?

Може да изберете да подновите своя сертификат по един от следните начини:

  1. Чрез посещаване на друг курс от същия продуктов пакет и полагане на изпит за него.
  2. Чрез повторно явяване на първоначалния изпит.
  3. Чрез събиране и регистриране на CPD точки.

ITIL® 4 Сертификационна Схема

ITIL® 4 Сертификационни Направления

ITIL® 4 FOUNDATION

ITIL 4 Foundation предоставя основите за използване на ITIL във вашите ежедневни работни практики.

Предстоящи дати:


ITIL® 4 MANAGING PROFESSIONAL

Придобиването на Managing Professional направление ви предоставя основните умения, с които успешно да управлявате ИТ продукти и услуги.

Четирите Managing Professional модула са: Create, Deliver, and Support; Drive Stakeholder Value; High-velocity IT и Direct, Plan, and Improve.

Предстоящи дати:


ITIL® 4 STRATEGIC LEADER

Придобиването на Strategic Leader направление подготвя ИТ лидерите успешно да се справят с предизвикателствата на дигиталната ера и да движат дигиталната трансформация.

Двата Strategic Leader модула са: Direct, Plan, and Improve; Digital and IT Strategy.

Предстоящи дати:


ITIL® 4 EXTENSION MODULES

ITIL 4 Extension Modules е направление от два модула, които служат като разширение на ITIL 4 методологията и спомагат за придобиването на умения за справяне с предизвикателствата на бъдещето.

Двата модула са Sustainability in Digital & IT и Acquiring & Managing Cloud Services.

Ако проявявате интерес в един от двата Extension Modules, свържете се с нас на info@itce.com.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close