Обучителни Решения и Персонализирани Програми

Подсигурете връзката между кариерните стремежи на вашите служители и основните цели на бизнеса чрез предоставяне на ясна пътека за непрекъснато учене и кариерно развитие

UPSKILLING

Израстване в Настоящия Кариерен Път

Подобрете ефективността на работното място и адресирайте пропуска на ключови умения във вашата организация чрез поставяне на фокус върху нуждите на служителите и тяхната готовност да посрещат бъдещите дигитални промени с помощта на новите си умения.

АКАДЕМИИ И ТРЕЙНИНГ ПРОГРАМИ

За големи екипи, търсещи гъвкави начини за надграждане на умения свързани с ролята, която заемат в компанията, поради непрестанно променящите се технологични тенденции

НЕПРЕСТАННО УЧЕНЕ

За организации, които разпознават нуждата от постоянно придобиване и развитие на нови знания и умения в своите служители, и ни се доверят като техен партньор в доставянето на решения и пътеки за непрестанно учене, които да отговарят на техните стратегически цели.

RESKILLING

Заемане на Нова Роля в Организацията

Подгответе своите служители за заемането на нова роля в организацията чрез придобиване на нужните умения за справяне с естеството на новата позиция.

АКАДЕМИИ

Нашите reskilling академии са насочени към служители, които планират да направят промяна в своя кариерен път, и се нуждаят от придобиване на търсени умения, за да подсигурят своето развитие в ИТ индустрията.

TRANSFORMATION

Преход към Agile Организация

Направете прехода към Agile култура и начин на работа и научете как да доставяте стойност на своите клиенти и да постигате забележителни резултати.

ТРЕЙНИНГ ПРОГРАМИ

Екипът ни от експерти ще работи в тясно сътрудничество с вашата организация, за да подсигури нужната промяна на ниво екипи, култура и процеси чрез комбинация от гъвкави методи на обучение. Също така ще идентифицираме хора, от компанията ви, които да служат като лидери на промяната, и да подкрепят и подсигуряват успешния курс на трансформация.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close