Общото между успешните Lean Six Sigma Green Belt професионалисти

В свят на постоянни промени, организациите трябва да намират начини да се адаптират бързо и да оптимизират дейностите си, за да намалят или премахнат напълно излишъка от работата си. Lean Six Sigma е такава методология, която представяйки процесите като система от данни, цели да предостави стандартизиран подход към решаването на проблемите, да подобрява непрекъснато качеството на процесите и по този начин, да подобри ефективността на компанията.

Lean Six Sigma не само подобрява ефективността във всички области на бизнеса и помага на организациите да съсредоточат усилията си върху качеството на всеки аспект от дейността им, а и помага да се развиват множество умения у хората, преминали нивата на Lean Six Sigma обученията. Lean Six Sigma има няколко нива:  Lean Six Sigma Yellow Belt, Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Blak Belt и Lean Six Sigma Master Black Belt.

Професионалистите с Lean Six Sigma Green Belt (зелен колан) са служители в организация, които са обучени по методологията за непрекъснато подобряване – Six Sigma, и тяхното задължение и роля в организацията е да управляват екипите за подобряване на процесите. Част от общите качества, които Lean Six Sigma Green Belt професионалистите притежават, ще научите от тази статия.

Упоритост и постоянство 

Притежателите на Lean Six Sigma Green belt са хора, носещи промяната в бизнеса, независимо от нивото, върху което имат влияние. Въвеждането на нови неща и управлението на промените е предизвикателство само по себе и почти винаги опира до технически или културни препятствия в организацията. Част от “притежателите на зелени колани“ се обезкуражават от съпротивата срещу промените. От друга страна, успешните LSS Green Belt професионалисти разбират, че отпорът и нежеланието към промени са неизбежна част и с решителност се изправят пред това предизвикателство.

Личностни умения 

Личностните умения и умението да работиш в екип са неразделна част от дейността на всеки ръководител на проект. Това обаче може да създаде затруднения у хора, които не са свикнали директно да общуват с екип. Lean Six Sigma Green Belt професионалистът знае как да отдаде нужното внимание на всеки член на екипа, как да използва силните страни на всеки и да намали съпротивата срещу промените в организацията. Този хора са адаптивни, имат креативен подход към решаването на проблемите и знаят как да мотивират участващите, за да се повиши ефективността им.

Страст за подобрение 

За тези хора е важно да притежават и вътрешно желание за постоянно подобрение. Личностните и аналитичните качества сами по себе не са достатъчни, ако те не умеят да забелязват нуждата от промени в организацията и да поставят под въпрос настоящите процеси, като проучват под повърхността на проблемите, търсейки корените на проблемите и причините за неефективността. Успешните Lean Six Sigma Green Belt професионалисти са хора, които не се задоволяват със статуквото и не само търсят начини да се справят с трудностите в процесите, но и да ги превърнат във възможност за подобрения.

Правилно разпределяне на времето и усилията 

Тъй като Lean Six Sigma Green Belt професионалистите не се занимават единствено с Green Belt проекти, а и със странични такива, за тях е изключително важно да фокусират вниманието си по правилния начин. Умението да разпределят времето си и да се фокусират върху основните приоритети и проекти е едно от най-ценните качества на един успешен Lean Six Sigma Green Belt професионалист.

Инициативност 

Lean Six Sigma Green Belt професионалистите се занимават с различни дейности едновременно и умението им да вдъхновят и ангажират останалите членове на екипа в изпълнението на задачите е решаващо за успеха на проекта. Именно това прави Lean Six Sigma Green Belt професионалистите успешни – те успяват да комбинират ежедневните си задачи с намирането на най-добрите подходи за ефективно изпълнение на Green Belt проекта.

ITCE предлага Lean Six Sigma Green Belt обучение, което не само развива умения, които помагат да се внесе позитивна промяна в организацията, но едновременно с това развива и личностни умения у кандидатите, правейки ги по-добри професионалисти.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close