ОП Иновации и конкурентоспособност

АЙ ТИ СИ И изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.073-8213-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 10 хил. лева, от които 8500лв. европейско и 1500 лв национално съфинансиране.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close