Пред стената ESCREO, част 1: SCRUM визуализация

Как можете да направите SCRUM забавен и привлекателен? Като направите следните три неща: визуализирате, визуализирате и визуализирате.

Според проучвания, показването на резултата по време на мач силно повлиява на представянето на играчите. Именно тази теория стои зад тази статия, която може да ви помогне да направите вашата SCRUM визуализация по-интересна за членовете и на вашия отбор.

Първо визуализирайте текущия спринт.

Тази визуализация включва историите и прогреса им през целия спринт. Трите най-често срещани видове истории са истории на потребителите, технически процеси в основата на процесите, инфраструктура или изучаване на възможностите и поддръжка, която включва отстраняването на дефекти или преработка. Историите се местят от ляво надясно в колони обикновено отбелязани с категориите Backlog, Architecture, Build, Test, Document, Demo и Done.

В нашия случай със зелено са обозначени историите на потребителите, с жълто – техническите дейности, а с розово – дейностите по поддръжка. С оранжево са маркирани зависимостите. Най-накрая добавяме снимки или изображения, които да показват кой за какво е отговорен.

След това визуализирайте и дейностите на екипа.

За разлика от предишната визуализация, изобразяваща единствено текущия спринт, визуализацията на екипа ви позволява да проследявате цялата игра. Това може да включва 8 до 12 спринта. За тази визуализация ви трябва точкова система, в която всяка история има определена стойност в точки. Класически пример за такава система е така наречената burndown chart.

В тази схема хоризонталната ос показва броя на спринтовете. На вертикалната ос е отбелязана оставащата от предишния спринт работа, представена в точки. Червената линия отразява плана в хода на времето, а синята – реалният резултат.

Накрая се уверете, че визуализирате така, че всеки от екипа да бъде ангажиран.

Нищо в SCRUM не следва правила. Позволете на екипа да приложи креативност в началната визуализация на проектите и дейностите си, както и в подобряването им след време. Колкото по-свежи са изображенията, толкова повече ще се забавлява екипът и толкова повече работа ще бъде свършена.

Можете да създадете и дигитални еквиваленти на визуализациите, в които да включите повече детайли и показатели. Магията от събирането на екипа пред стената ESCREO обаче се крие в това, че всички застават заедно и общуват динамично, докато рисуват и пишат по стената. Всеки от екипа е съавтор на архитектурата и на плана. Приложете тези три съвета в своята SCRUM визуализация и скоро ще забележите невероятното влияние, което те могат да окажат на участието на всеки от екипа и на удоволствието от работата.

Гледайте видеото, в което ще научите как да направите Scrum визуализациите си така, че да осигуряват участието на всички, работата в екип и отворената комуникация.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close