Пред стената ESCREO, част 2: Визуализиране на продукти

Как можете да се убедите, че целият екип може ясно да наблюдава цялата картина? Чрез трите най-често срещани визуализации, свързани с развитието на продукта: на потребителските персони, на продуктовия backlog и на архитектурата от високо ниво.

Жизненоважно е екипът да има кристално ясен поглед върху цялостната картина и междувременно да работи по детайлите ежедневно. Тези визуализации могат да служат на екипа като карта, която да ги ориентира в развитието на продукта и да ги насочва към правилните решения.

Започнете с персоните на потребителите.

Персоната е подробно описание на въображаема личност, представляваща група потребители на продукти, които предлагаме.

Втората визуализация, картата на историите, разказва история за персоните, които правят нещо, за да достигнат някаква цел.

Например потребител в онлайн магазин си представя доставката на някакъв продукт до офиса или дома му като крайна цел на историята си. Разграничаването на етапите преди, по време на и след обслужването съставя гръбнака на картата, отбелязан по-долу с дебела червена линия. Всяка дейност е съставена от поредица стъпки. Задайте на всяка стъпка заглавие, което обобщава опита и дейността на вашата персона.

Отделете съставящите всеки етап истории под червената линия. Историите отговарят на задачи, подзадачи, алтернативни задачи и изключения. Добавете … (фактори?) като инфраструктура и автоматизиране на работните процеси.

Разграфете групи истории, които ще бъдат завършени по едно и също време. С балон вляво от всяка група опишете резултатите, които целите чрез всяка група истории.

Накрая визуализирайте архитектурата.

Тази категория всъщност включва повече от едно изображение. Нарисувайте полезни диаграми, представящи основни архитектурни решения.

След това организирайте срещите, свързани с архитектурата на продуктите и планирането, около стената ESCREO, на която вече всички идеи и решения са ясно видими. Не забравяйте, че хората предпочитат да ползват това, което сами са създали. Окуражавайте екипа да изобразява всеки важен аспект от продукта и дейностите, свързани с развитието му.

Гледайте видеото, в което ще научите как да визуализирате продуктите си така, че да осигуряват прозрачност, ангажираност и работа в екип.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close