Премиерата на DevOps Бизнес Симулация

DevOps Simulation Launch

Тази статия е написана от Paul Wilkinson, директор в GamingWorks и ИТ експерт с над 25 години опит.

DevOps в Действие!

Фактът, че за DevOps се говори в цял свят се потвърди и от събитието организирано от ITCE в София. Все повече организации говорят за това какво е DevOps, но какво е всъщност и как да го приложим?

ITCE покани свои клиенти на събитие, на което представи за първи път DevOps бизнес симулацията: The Phoenix Project . Бизнес симулацията стандартно е подходяща за групи от 8 -12 участника, а в играта организирана от ITCE участваха 34!

Нина Проданова-Йоцева, управляващ партньор в ITCE, откри събитието и въведе участниците в темата DevOps – проблемите, които адресира и възможностите, които предлага. Mария Велединова направи кратка презентация, която показа как DevOps е естественото продължение на практики като Agile, Scrum, Lean, ITIL®, както и че не е необходимо да се ограничавате стриктно само с една от тях, а бихте могли да ги комбинирате и да създадете постоянни качествени разработки и нови версии на вашите услуги.

Аз (Paul Wilkinson) и Мария водехме 2 паралелни демо сесии, състоящи се от 2 рунда на играта. В ролята ми на CEO аз започнах с думите: ‘Радвам се че сте тук и се надявам да ми покажете как можем да премахнем вредното влияние на изолиране на отделните роли и екипи и разделянето им на ‚ние‘ и ‚те‘, Dev и Ops, както и ИТ и бизнес! Надявам се с проекта Phoenix да успеем да върнем позициите си и доверието на клиентите ни….Не съм сигурен какво точно е DevOps, Agile, ITIL®. Това което искам е бързи, качествени и регулярни решения, от които бизнеса печели. Ако това наричате DevOps, fine. Покажете ми’!

Участниците се впуснаха в предизвикателството!

В първия рунд, двата екипа се запознаха с ролите си – представители на бизнеса, Application Development, Engineers, IT Support & Operations, Change Management, Information Security и Testers. Те бяха ангажирани с няколко различни типа работа – планирани бизнес проекти, ИТ проекти, промени и .. инциденти и дефекти. Всички участници бяха ентусиазирани – обсъждаха ролите и задачите си с останалите роли от екипа, опитваха се да разберат процеса от край до край, търсеха начин се сработят.

Ретроспекция на първата част:

След първата част, отделихме време за ретроспективна сесия, където идентифицирахме следните DevOps принципи, които биха ни помогнали да бъдем по-добри в действията си:

  • Познаване на процесите – ролите не бива да се интересуват от действията само в „тяхната кутийка“ от процеса, а да го познават и разбират изцяло
  • Визуализиране на работата и нейния статус
  • Приоритизация – работа по приоритет дефиниран от бизнеса
  • Планиране на няколко нива – работим в изключително динамична среда, и не бива да бъдем поглъщани от дълго планиране, което малко след като е приключило е неприложимо. Вместо това бихме могли да планираме на няколко нива и да детайлизираме само при нужда.
  • Култура & Взаимодействие – без подходящата култура и качествени взаимодействия DevOps е обречен, независимо какви софтуерни инструменти и автоматизации се използват.

След първата ретроспективна сесия, демонстрирах Kanban board като един от възможните начини за визуализиране на предстояща, текуща и извършена работа, проследяване на статус, и ограничаване на броя текущи активни задачи (work in progress).

През втората част екипите бяха още по-уверени – започнаха планирането си около своите Kanban дъски, приоритетите бяха дискутирани с бизнеса, тестинг ролята беше активно включена от самото начало, някои от участниците решиха да обменят знания и опит, за да могат да бъдат със смесена компетенция и да се включват в задачи от останалата част на веригата. Екипите успяха да завършат цялата планирана работата, както и бързо да реагират и оправят два инцидента – и всичко това при пълна видимост и синхрон!

Ретроспекция на втората част:

Проведохме още една ретроспективна среща и обсъдихме DevOps темите свързани с втората част на играта:

  • Оптимизиране на работата – не преставайте да търсите начини за подобрение, никога не сме достатъчно добри за да спрем
  • Ограничаване на броя активни задачи в даден момент (limit WIP)
  • Разнообразни компетенции, както и разширяване кръга от компетенции на отделните участници е критичен за успешен DevOps екип.
  • Кратко време за обратна връзка и резултати от тестове – автоматизиране на тестове, изпълняването им в различни среди и мониторинг
  • Споделяне – знания, отговорности, опит

В този половин ден се случи и научихме толкова много, но половин ден не би бил достатъчен за да се обсъдят всички важни аспeкти на DevOps. В пълната версия на симулацията се разглеждат и останалите аспекти свързани с CALMS принципите, планиране и приоритизиране между няколко бизнес отдела, continuous delivery, автоматизация, управление на промените както и работата на продуктивен, отговорен DevOps екип.

Ако искате да приемете предизвикателството DevOps, можете да получите повече информация от ITCE тук, или да участвате в пълната версия на бизнес симулацията The Phoenix Project тук.


ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close