Прогрес в DevOps

Като модерна организация и екип от напредничави професионалисти, Technofy прилага Agile и DevOps начини на работа (очаквайте повече по темата за Agile скоро) от създаването на компанията.

Водени от убеждението, че единственият път напред е чрез непрекъснато, бързо и ефективно учене, Technofy и ITCE обединиха сили с цел Technofy да прогресира още повече в DevOps практиките си, като затвърди правилното поведение, усъвършенства ритуалите и практиките си и, най-вече, да учи като обединен екип, споделящ уеднаквени знания и разбиране на DevOps принципи.

Чрез комбинация от бизнес симулации, сесии с въпроси към експертите от ITCE, вътрешни ретроспективи и подобрения екипът на Technofy се съсредоточи върху 3 области, в които доразви DevOps практиките си:

Затвърждаване на културата на непрекъснато учене

DevOps е бил определян като културна революция, еволюция в доставянето и поддържането на ИТ услуги, начин на мислене и множество поведенчески и технически практики. Всички това предполага култура, която поставя силен акцент върху споделянето на открития, познания и най-добри практики.

Прилагане на зрели Agile практики

DevOps начина на работа изисква екипите да бъдат Agile. Затова ефективното взаимодействие чрез ритуали и принципи (като Scrum, Kanban, Scrumban), целящи постигането на гладки работни процеси, както и осигуряването на необходимата прозрачност за екипа са ключови за доставянето на решения бързо и сигурно.

Измерване на всичко

Тъй като в света на DevOps всичко се случва бързо, но на малки части, всичко трябва да бъде измервано постоянно, за да се постигнат подобрения. Измерват се успехите на екипа, продължителното доставяне, рисковете и въпзирания, както и събраните данни (като бъгове, неуспешни пускания в дейност и инциденти).

В крайна сметка важни за DevOps са хората, а културата и технологиите идват едва след тях.

Любопитни ли сте да видите всичко това, приложено в действие? В следващата ни статия ще разберете как Technofy научи повече за DevOps чрез собствения си опит по време на симулация, водена от ITCE.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close