Разработване на продуктови и производствени иновации

“Ай Ти Си И” ООД изпълнява Договор № BG16RFOP002-1.005-0250-C01 “Развитие на система за управление на знанието и разработка на облачно базирана услуга за съществуващи и стартиращи компании в областта на предоставянето на ИКТ услуги”, финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2019, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на “Ай Ти Си И” ООД, чрез разработване на иновативна услуга със сериозен потенциал за развитие и пазарно приложение.

Дейностите по проекта са свързани с: извършване изследвания в областта на системи за управление на знанието и добрите практики, описани в ITIL наръчника; създаване на подходящ модел за данни във връзка с автоматизацията на процесите на ИКТ доставчиците; разработване и тестване на работещ прототип на система в релевантна среда; закупуване на необходимите ДНА за разработването на иновацията.  

Общата стойност на проекта е 584 018.00 лв., от които 381 027.71 лв. европейско и 67 240.19 лв. национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца от 19.10.2018 до 19.10.2020.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close