Споделени коментари от участниците на конференцията за управление на проекти – PMDAY

This year during the PMDAY Bulgaria ITCE organized an interactive project management simulation, find out the feedback of the participants.

Project Management business simulation

Тази година по време на PMDAY Bulgaria ITCE проведе интерактивна игра за управление на проекти. Участниците имаха възможност в действие да научат за обичайните проблеми, които излизат при управлението на проекти. Както и в реалния живот, при изпълнението на проектите те се сблъскваха с промени, инциденти, липса на ресурси или допълнителни изисквания към първоначалния проектен план.

По-долу може да прочетете няколко коментара какво споделят участниците за наученото след проведената интерактивна игра:

Комуникация:

 • Добрата комуникация сред участващите в екипа е от ключово значение.
 • Най-важното, което трябва да има един добър проектен мениджър, е да държи връзка с всички звена.
 • Недоразуменията в комуникацията може да предизвикат неочаквани проблеми.

Фокус върху цялостната картина:

 • Не забравяйте цялостната картина, докато вършите ежедневните задачи.
 • Мениджърът на проекта трябва да има ясна представа за финалния резултат.
 • Нестандартният подход при ежедневните трудности помага да се постигне успех на проекта.

Планирането е всичко:

 • Планирането на проекта предварително улеснява изпълнението му в последствие.
 • Когато се работи под напрежение, се вземат неправилни решения. Мислете внимателно преди вземането на важни решения за проекта и планувайте две крачки напред.
 • Навременното планиране и споделянето на информация е съществено за успеха на всеки проект.

Поддръжка:

 • Когато имате инциденти, винаги се обръщайте към проектния мениджър.
 • Изисквайте възможно най-много указания и детайли, не чакайте да ги получите на готово.  

Ролите в екипите:

 • Всеки трябва да има ясна представа каква е неговата отговорност в проекта.
 • Важно е преди началото на проекта да се изяснят ролите и отговорностите.

About the Author Julia

Юлия е високо-квалифициран консултант в управлението на ИТ услуги и управление на проекти и портфолио с повече от 15 години опит в индустрията. Тя е ръководила някои от най-големите ServiceNow проекти в Югоизточна Европа.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close