Технологиите няма да изместят хората, ще им дадат повече време за творчество

ServiceNow ITCE Bulgaria

Съобщение за медиите

Според Пол Харди, директор „Иновации“ за ЕМЕА на ServiceNow,технологиите ще позволят на хората да бъдат по-ефективни и мотивирани на работното място 

СОФИЯ 07 юни 2018 г.– ITCEпроведе събитието „Future of Work“, посветено на най-новите тенденции, които ще променят начина на работа на модерните бизнес организации. На събитието присъстваха топ мениджъри от банковия, телекомуникационен, финансов, производствен и фармацевтичен сектор.

По този повод в България гостува и Пол Харди, директор „Иновации“ за EMEA(Europe Middle East and Africa)на ServiceNow. Мисията на ServiceNow е да направи работните процеси такива, че те да са в услуга на хората. За тази цел компанията е разработила облачна платформа и дигитални решения.

800 от най-големите 2000 бизнес организации в световен мащаб са клиенти на ServiceNow. През май 2018 г. ServiceNow бе класирана на първо място в годишната класация на Forbes за най-иновативни компании в света.

Революцията на работното място и интеграцията на технологиите бе основната тема на събитието „Future of Work“. Според Харди до 2021 година работното натоварване ще се увеличи двойно. Затова, основното предизвикателство пред организациите сега е да автоматизират рутинните ежедневни задачи, за да освободят време за истински иновативна работа. Мит е, че хората ще бъдат изместени от технологиите. Напротив, хора и технологии ще работят заедно, за да посрещнат по-големите натоварвания и по-сложните задачи.

Поколението „милениум“ вече съставлява основна част от работната сила. Неговата мотивация е коренно различна от тази на поколенията досега. Вместо да се мотивират от работата за установени брандове, „милениумите“ предпочитат да работят за компании, които имат лидери-новатори и могат да спомогнат за личностното развитие и растеж на служителите си.

Организациите на бъдещето от своя страна ще започнат да използват по най-оптимален начин талантите на хората. Ако досега хората са били възприемани като част от екип и съответно с конкретна длъжностна характеристика, на която трябва да отговарят, все повече всички техни умения и таланти ще бъдат използвани не само от гледна точка на екипа, а и от гледна точка на глобалните цели на организацията и конкретните проекти, които се зараждат във връзка с тях.

“Преди няколко години разяснявахме какво е ServiceNowв региона, а сега с нас се свързват най-големите компании с вече ясно изразени предпочитания защо точно това решение помага за позитивната трансформация на бизнеса,“ коментира НинаПроданова-Йоцева, управляващ партньор на ITCE.“Вече и в България има няколко големи компании, където внедрихме ServiceNow и интересното е, че те са пример за много значими трансформации по отношение на бизнес показатели, организационни процеси, начин на работа и промяна в културата. “

Събитието в София е част от инициативата “Future of Work” на ServiceNow, която се провежда в целия свят. Научете повече за бъдещето взаимодействие между технологиите и служителите в интервютата на Пол Харди пред Капитал и Money.bg.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close