Топ 5 ИТ и cloud сертификации за 2020г.

Както писахме по-рано, резултатите от ежегодното проучване на Global Knowledge за най-доходоносните и полезни ИТ умения и сертификации за 2019г. ни вдъхновиха да проведем подобно проучване и сред нашите консултанти. Те гласуваха за най-ценните сертификации за 2020г., като се позоваха на опита си, както и на съвременните тенденции в обучението и сертификациите. Първата статия се фокусира върху сертификации, свързани с управлението, като ITIL® 4 Foundation, PMI-ACP® и TOGAF, както и няколко Scrum Master и SAFe сертификации.

С нарастващия поток от решения за съхранение и работни процеси, които компаниите мигрират към облака, уменията и компетенциите, свързани с облачните услуги, се превръщат в необходими инструменти. Именно затова в тази статия обръщаме внимание на най-полезните ИТ и cloud сертификации, които специалистите трябва да притежават през 2020г.

AWS

Лидер и отправна точка на пазара на облачните услуги е Amazon Web Services (AWS), отличаващ се с финансовото си представяне, непрестанното предлагане на все по-иновативни услуги и разпространяването в глобален мащаб. AWS, дъщерна компания на Amazon, която предлага облачни услуги и решения, дава началото на пазара на инфраструктурните облачни решения през 2006г. Това прави AWS най-зрелия, както и най-предпочитания доставчик на облачни услуги както за дигитално развити, така и за традиционни компании, които вече извършват дейностите си в облака или желаят да ги мигрират. Позицията на AWS като доверен лидер на пазара прави и сертификациите, които компанията предлага, ценни и необходими за специалистите, които искат да докажат, че притежават и предлагат модерна и иновативна експертиза.

Вече няколко години две от единадесетте сертификации на AWS попадат в списъка на най-доходоносни и полезни сертификации, който Global Knowledge съставя. Сертификацията AWS Certified Solutions Architect Associate е една от сертификациите на основно ниво и предлага общ преглед на AWS. Тази сертификация доказва, че притежателят може да изготвя и внедрява скалиращи системи в AWS. За разлика от нея, сертификацията AWS Certified Developer Associate демонстрира възможността на специалиста да разработва и поддържа системи на платформата. И двете сертификации доказват експертиза и умения, които са високо ценени в ерата на облачните услуги.

Google Cloud

Друг тех гигант, който се старае да развива и предлага облачни услуги, както и възможности за сертифициране, е Google. Gartner посочва и Google като лидер на пазара на облачните услуги, като подчертава иновативните програми, услуги и технологични възможности, с които компанията разполага.

Една от сертификациите, които Google предлага, Google Certified Professional Cloud Architect, е на първо място в доклада на Global Knowledge за най-доходоносни и ценни сертификации за 2019г. Сертификацията демонстрира, че притежателят може да изготвя, разработва и управлява ефективни облачни услуги. Макар тази сертификация да се предлага от 2017г., тя е на първо място в списъка на Global Knowledge, тъй като е доказателство за умения, търсени и ценени на пазара.

Developing SQL Databases

В ИТ индустрията, Microsoft сертификациите остават познати и търсени от работодателите. Като такива Microsoft сертификациите гарантират и добри възможности за работа и заплащане. В усилието си да отговаря на съвременните нужди на индустрията, Microsoft променя сертификационната си програма така, че да се фокусира върху ролите на специалистите, а не върху технологиите.

Сертификацията Developing SQL Databases е част от потока Microsoft Certified Solutions Associate. Сертификациите от тази група демонстрират, че сертифицираният специалист може успешно и ефективно да използва и прилага Microsoft инструменти и апликации, за да осъществяват бизнес целите си.

Microsoft Azure Security Technologies

Тази сертификация е част от програмата на Microsoft, съсредоточена върху ролите. Сертификациите Azure съчетават най-доброто от двата свята, тъй като носят добре познатото име на Microsoft и са специално насочени към облачните услуги, които отбелязват бърз растеж. Освен това тази сертификация отговаря на нуждата от сертифицирани ИТ специалисти по сигурността. Microsoft Azure Security Technologies демонстрира уменията, свързани с процесите по защита на данни и приложения, внедряването на система за защита, както и управляването на Azure операции по сигурността.

ServiceNow Certified System Administrator

ServiceNow обединява всички бизнес процеси в една платформа, за да направи работния процес по-гладък, по-лесен за управление и по-добре съобразен с нуждите на компаниите. Именно защото е толкова улеснена и лесна за пригодяване към всяка компания, ServiceNow бе определена като най-иновативната компания в списъка, изготвен от Forbes за 2018г. ServiceNow има хиляди клиенти из целия свят, които продължават да се увеличават.

Заедно с познатата марка на компанията, увеличаващият се брой клиенти в световен мащаб прави сертификацията ServiceNow Certified System Administrator толкова полезна и ценна. Тази сертификация доказва, че сертифицираният специалист може да конфигурира, внедрява и управлява платформата. Сертификацията предлага и здрава основа за по-нататъшни сертификации и усъвършенстване на уменията по работа с платформата.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close