Топ 5 сертификации за 2020г.

Резултатите от ежегодното проучване на Global Knowledge за най-доходоносните и полезни ИТ умения и сертификации за 2019г. са вече налице. Те ни вдъхновиха да се допитаме до консултантите на ITCE, които гласуваха за най-ценните сертификации за 2020г., като се позоваваха на опита си като експерти в региона, както и на настоящите тенденции в обученията и сертификациите.

ITIL® 4 Foundation

ITIL е най-познатата и разпространена методология за доставяне, поддържане и управление на ИТ услуги в световен мащаб. Както Global Knowledge описва в доклада си, през последните 30 години ITIL® се превръща в най-утвърдената рамка за управление на услуги. Методологията предлага най-добри практики за сихнронизирането на ИТ услугите с нуждите на организацията.

В допълнение на тези практики, обновената версия, ITIL® 4, включва и методи и техники от DevOps, Agile и Lean, за да предложи на съвременния специалист съобразени с нуждите на модерните организации и екипи знания, опит и практика. ITIL® 4 Foundation предлага отличен старт в методологията, като предлага общи познания в жизнения цикъл на ИТ услугите.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Сертификацията PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® е най-търсената сертификация на Project Management Institute. Освен това е и сред най-популярните Agile сертификации, тъй като свидетелства за практическия опит и начина на мислене, които търсят съвременните организации. Сертификацията гарантира запознаването с целия цикъл на разбиране и прилагане на Agile практики от първа ръка – от произхода на Agile рамки през различни подходи като Scrum, Kanban, eXtreme Programming, планиране и провеждане на цялостен agile проект/продукт, Agile роли и непрестанно подобряване.

Вместо да демонстрира тясната специализация в конкретна Agile роля, тази сертификация гарантира, че сте Agile практикуващ. Сертификацията PMI-ACP® обаче е и по-изискваща от други. Макар докладът Scrum Master Trends 2019 да посочва Professional Scrum Master™ I като най-разпространената сред участниците в проучването, PMI-ACP® е позната с това, че изисква да докажете не само Agile уменията си, но и теоретичните си познания, както и практическия си опит.

Scrum Master

С нарастващото търсене на професионалисти с Agile и дигитални познания и умения, ролята на Scrum Master е и все по-разпознавана. Последни проучвания сред множество организации сочат, че повече от 80% от практикуващите Scrum Masters притежават поне една сертификация. Сред най-разпознатите Scrum Master сертификации са:

Сертификацията Professional Scrum Master level I (PSM I) е идеалната отправна точка. PSM I се предлага от Scrum.org, една от най-доверените бази от знания в света на Agile, чието начало полага един от съоснователите на Scrum, Кен Швабер. Сертификацията е подходяща за тези, които искат да демонстрират и потвърдят дълбочината на познанията си в рамката на Scrum. Успешното ви сертифициране с PSM I ще свидетелства за това, че владеете Scrum на основно ниво.

Сертификацията Certified ScrumMaster® (CSM®) гарантира, че имате фундаменталните познания в Scrum и разбирате ролите в екипа, събитията и артифактите. CSM е един от най-признатите пътища към ролята на servant leader и предпазването на екипа разработчици както от вътреекипни, така и от външни влияния и пречки.

Scaled Agile Framework (SAFe)

SAFe Agilist (SA), SAFe Product Owner (POPM) и SAFe Scrum Master (SM) са част от Scaled Agile Framework (SAFe), водещата сила на пазара на scaled agile. Сертифицираните SAFe специалисти са световно признати заради способността си да спомагат успешната трансформационни преходи на организациите към Lean-Agile. Базираните на роли SAFe сертификации се фокусират не само върху скалирането на agile, но и свидетелстват за това, че сертифицираните специалисти притежават основното разбиране за agile начина на мислене, практиките и ролите. Освен това сертифицираният SAFe practitioner разбира и как да поддържа и внедрява софтуер и продукти, носещи добавена стойност и подлагани на непрестанни подобрения.

TOGAF

Бързите обороти, с които дигитализацията се развива в ера, които мнозина наричат четвъртата индустриална революция, налага необходимостта компаниите да зададат своята digital agenda, съдържаща планове за бизнес иновации, стратегии за развитие на продукти и основополагащите процеси и апликации, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Gartner изчислява, че до 2021г. 40% от организациите ще доверят на enterprise architects да изработват и прилагат нови бизнес иновации, възможни благодарение на развиващите се и на нови технологии.

Затова ролята на enterprise architects ще добива все по-голямо значение, а тяхната първа задача по пътя към изграждането на ефективна digital agenda, която изисква нови процеси и нови технологии, е да създадат добро описание на настоящото състояние на тяхната enterprise architecture – предизвикателство, с което повечето организации се сблъскват. 

TOGAF е международно признат стандарт, който предлага солидни познания в понятията и идеите на enterprise architecture. Сертификацията е необходима на всеки enterprise architect и е препоръчителна за всеки заемащ лидерска роля в организация, която изготвя и прилага трансформационни програми.


Целта на тази статия е да предложи насоки за уменията и сертификациите, необходими и полезни за специалистите през 2020г., като се позовава на международни доклади и проучвания, както и на оценките на консултантите в ITCE.
Очаквайте следваща статия с топ 5 ИТ и облачни сертификации.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close