Kак да управлявате конфликтите на работното място

Конфликтите на работното място се неизбежна реалност и са един от основните причинители на стрес, който от своя страна влияе на продуктивността на служителите. Когато проблемът възникне, той няма как да се разреши от само себе си, а напротив, по-скоро ще се задълбочи, защото хората се опитват да избягват тези, с които не се разбират добре само за да си спестят допълнителен стрес. Много често голяма част от ежедневната работа на мениджърите е да решават конфликти и неразбирателства между екипите и служителите си.

Ето няколко съвета как да се отнасяте при конфликти, за да успее вашият екип да функционира по най-добрия начин:

1. Изслушайте двете страни.

Предоставянето на възможност на двете страни да споделят своята гледна точка за историята дава позитивно начало в процеса на управление на конфликта. Понякога, когато всичко се постави откровено на масата, може да се стигне лесно до решение, което може би било трудно да се постигне преди проблемът да бъде изказан с думи. Доказано е че, служителите се чувстват много по-добре, когато знаят, че имат възможност да споделят своите притеснения и да бъдат чути. Затова е важно да се създадат условия и място, където всеки ще може спокойно да сподели, без да бъде осмиван или да се чувства неудобно.

2. Достигнете до същината на проблема.

Индивидуалните и екипните интереси в компаниите често са много различни и водят до конфликт. Да се разбере защо конфликтите се появяват, защо хората се включват в тях и как се предотвратяват, е ключово за всички мениджъри. На практика е лесно да се каже, но по-трудно да се направи, особено ако не се ползват правилните подходи и техники за това как да се поставите в роля на медиатор в конфликта. Познаването на историите на двете страни в подробности ще ви помогне да стигнете до същината на проблемите и да разберете от къде произлизат различията в позициите.

3. Научете служителите да уважават различията.

Всеки човек носи различни ценности, мотивация, възприятия, идеи и желания. В моментите, когато има конфликтна ситуация, добре е да се погледне на нея обективно от двете страни, за да се разбере, какви са различията в мненията, техният корен, на какво в действителност се основава проблемът. Полезна практика при конфликтите е да се насърчават засегнатите страни да търсят и използват силните си качества и по този начин да се минимализират различията в мненията между участващите.

4. Намерете допирни точки.

Без значение колко голям е конфликтът и колко забележими са различията в мненията, винаги има нещо, за което двете страни може да се споразумеят. Намирането на допирни точки е важна стъпка във възстановяването на изгубеното разбирателство и създава платформа за решаване на проблемите. Области, в които може да се търси допирна точка, за да се обединят засегнатите страни, са търсене на съгласие относно проблема, съгласие относно най-лошия сценарий или съгласие по една малка променя, която може да създаде по-приятна и по-спокойна среда за работа върху проблема, в случаите на конфликт. Възможността двете страни да участват в процеса на решаване на проблема и чувството, че имат роля в намирането на решение, може да подобри шанъта за успех.

Решаването на конфликти не е лесна задача, особено когато става въпрос за междуличностен конфликт, който вече се е персонализирал между страните. Ясно е, че не всички конфликти са лесни за решаване, но съществуват техники, начини и методи, които помагат на хората да не се страхуват от проактивен подход към решаване на конфликта на работното място.

Правилният подход за управление на конфликтите улеснява работата и комуникацията между служителите и най-важното – подобрява ефективността им, защото се създава приятна и ненапрегната среда за работа.

Нуждата да предоставим на нашите клиенти възможност да развиват личностни умения, които им помагат да достигат своите бизнес цели, породи нова посока в бизнес обученията, които от своя страна развиват нов успешен модел на комуникация и бизнес поведение.

ITCE активно провежда обучения, които помагат на служителите да погледнат на конфликтите от друг ъгъл, да разберат същината им и да се сдобият с умения в различни области като стилове на комуникация, психология на профили, управление на конфликти и разбиране на процесите от край до край. Ако смятате, че такова обучение е полезно за вашата организация, повече информация може да получите тук – Conflict Management in Business Environment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close