Успешната История на ServiceNow и Райфайзенбанк България

Райфайзенбанк България успешно въведе ServiceNow IT Business Management & IT Service Management като част от дигиталната си трансформация за иновации и насърчаване на успешното взаимодействие между екипи.

ServiceNow е стратегическата платформа за организационни промени, подкрепяйки на банката да бъде бърз, адаптивен и иновативен лидер във финансовата индустрия.

Райфайзенбанк използва ServiceNow, за да бъде бърз, адаптивен и иновативен лидер във финансовата индустрия.

Само за четири месеца, ServiceNow палтформата и свързаните ITBM процеси бяха проектирани, имплементирани и въведени в банката в близко съвместно сътрудничество с екипа на ITCE, осигурявайки единна платформа за всички инициативи за промени.

Прочетете успешната история тук.


Browse ITCE’s ServiceNow case studies here.

Find out more about our ServiceNow Services & Solutions here or give us a call!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close