8 полезни клавишни комбинации за спестяване на време в Excel

Маркиране на цял ред или колона – Ctrl/Shift + Space

За бързо маркиране на цял ред, можете да използвате клавишна комбинация Shift+Space. Когато е необходимо маркирането на цяла колона изберете Ctrl+Space.

Маркиране до края на данните в колона или ред – Ctrl + Shift + →/↓

Необходимо ви е да маркирате само въведените данни в колона/ред? Щракнете в първата клетка от областта и изберете Ctrl + Shift + →, за да маркирате само попълнените данни до края на реда. Изберете Ctrl + Shift + ↓, за да маркирате само попълнените данни до края на колоната.

Придвижване между листовете на работна книга – Ctrl + PgUp/PgDn

Комплексни електронни таблици Excel, често имат множество листове. Вместо да щраквате върху имената им в долната част на екрана, използвайте Ctrl-PgUp и Ctrl-PgDn, за да се движите между тях.

Отваряне на диалогов прозорец Format Cells – Ctrl + 1

Диалоговият прозорец Format Cells позволява да настроите характеристиките на клетка, като форматиране, подравняване,  защита и други опции. Много от тях са на разположение в лентата, но част от тях може да откриете само в диалоговия прозорец. Маркирайте клетката/клетките и изберете клавишна комбинация Ctrl+1.

Автоматично сумиране – ALT + =

За да сумирате бързо ред или колона, щракнете в последната празна клетка на реда/колоната и изберете клавишна комбинация ALT + =.

Задаване на абсолютен адрес – F4

Вероятно знаете, че добавянето на знак $ пред името на колона  и номера на реда ще фиксира адреса на една клетка във формула. Ако е необходимо да го правите ръчно, това ще ви загуби доста време. Когато сте въвели адреса на клетка във формула, натиснете клавиш F4 и той ще се фиксира автоматично.

Повтаряне на последното действие – Ctrl + Y

Понякога, когато добавяте нови редове или форматирате клетка, трябва да го направите няколко пъти. Използването на клавишна комбинация Ctrl + Y ще ви спести малко време.

Включване и изключване на филтър – Ctrl + Shift + L

Повечето от времето си, използваме за  филтриране на данните си, за да получим бърз анализ. За да включите опциите за филтриране изберете клавишна комбинация CTRL + SHIFT + L . След като зададете няколко филтри, ако искате да се върне обратно към всички данни, само натиснете CTRL + SHIFT + L два пъти.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close