Бизнес процесите обратно във Вашите ръце

Имайки шанс да наблюдавам и работя от различните страни на “барикадата” – дефиниране и внедряване на бизнес процеси и софтуер, изграждане на софтуер, и оперативна поддръжка, успях да затвърдя в себе си скептицизъм и рефлексивно недоверие към затвърдените ITSM & ERP играчи на пазара.

Практиката за работа със скъпи консултанти – единствено посветени в своите бутикови софтуерни решения, необходимостта от натрупване на ненужна експертиза и хардуер, позволяващи на екипите да поддържа (без да споменаваме “и експлоатира”) системите, управляващи техния бизнес, успяха да натрупат песимистични чувства и тонове in-house софтуер в много компании.

Развитието на IT услугите и процесите в последните години премина от предоставяне на фрагментирани услуги, обслужващи различните звена – софтуер за управление на кода и неговото качество, софтуер за проследяване на метрики за работещите услуги и т.н., към създаването на цели екосистеми от стройни продукти, задоволяващи контекста на IT услугите (разработка, експлоатация) от край до край.

До сега играчите на пазара на IT Service Management, дори и ERP услугите бяха затънали в капаните на собствените си продукти – тежки, масивни и скъпи за разработка и поддръжка технологии, базирани на waterfall изисквания от миналия технологичен век.

Да, истина е, че има опити за предоставяне на “облачни услуги” в едно или друго отношение, но от гледна точка на съвременните SaaS или PaaS тенденции, това са по-скоро имиджови, отколкото истински архитектурни решения.

Набиращото сила разочарование от ценово неефективните и трудните за оперативно приемане продукти, даде началото на еволюционно естествен продукт, който засяга не само IT Service Management или ERP концепциите, а си позволява да твърди, че е готов за “everything as a service” стъпка – ServiceNow.

Какво дава ServiceNow, което другите продукти нямат?

Контролът обратно във Вашите ръце.

ServiceNow е продукт, който е създаден изцяло за използване и моделиране от хората, които имат добавена стойност за организацията, а не външни консултанти, които ефективно винаги остават извън нейния контекст.

Нулеви оперативни разходи.

Изцяло облачна услуга с безплатни обновявания към нова версия и никакви разходи за хардуер и свързаните с него разходи.

Гъвкавост за разработка.

Базиран на утвърдени, но модерни и широко разпространени технологии ServiceNow вече не Ви задължава да поддържате набор от хора – единствено запознати със заклинанията около оформянето на Вашите процеси.

Модерност.

Уеб базирана услуга с mobile first подход.

Agile.

ServiceNow е създаден и развиван като система, целяща инкрементална доставка, а не дълги итерации, в края на които всички са разочаровани.

OpenSource community.

Можете да избирате между голям брой безплатни добавки, интеграции и истинско общество, което вярва в развитието на продукта.

Може би е редно да спомена какво ServiceNow не е:

ServiceNow не е продукт, който има амбициите да замени любимите Ви строго специализирани продукти, имащи своята специфична роля във Вашата организация (TFS, Jira и т.н.). ServiceNow би имал по-голяма стойност, ако бъде интегриран с тях.

ServiceNow не е източник на плашеща неизвестност, а приятелски настроена система с внимание изцяло върху контекста на ползващите я. Попитайте нашата общност.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close