Изкуствен Интелект (AI)

GenAI for Business Professionals

GAZ-110

Курсът предоставя цялостно разбиране на изкуствения интелект (AI) и генеративните AI технологии. Участниците ще придобият умения да разбират основните принципи на AI и ще овладеят създаването на текст, код, изображения, видео и аудио чрез усъвършенствани генеративни AI техники.

Microsoft

Microsoft Azure AI Fundamentals

AI-900

Този курс въвежда основни концепции, свързани с изкуствения интелект (AI) и услугите в Microsoft Azure, които могат да се използват за създаване на AI решения.

Microsoft

Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service

AI-050

В този курс ще научите как да предоставяте услугата Azure OpenAI, да внедрявате модели и да ги използвате в генеративни AI приложения.

Agile

SAFe® 6.0 Transition Course

SA115

Ускорете своя преход към SAFe® 6.0 с 1-дневното ни exam prep обучение, което ще ви предостави всички новости в съдържанието на методологията, както и нужната подготовка за успешното преминаване на SAFe® 6.0 изпита.

DevOps

DevOps Foundation®

SD400

The DevOps Foundation course provides a baseline understanding of key DevOps terminology and the fundamental principles and frameworks that underpin it.

DevOps

DevOps Leader (DOL)®

SD600

The DevOps Leader course highlights the human dynamics of cultural change and equips participants with practices, methods, and tools to engage people across the DevOps spectrum through the use of real-life scenarios and case studies.

Microsoft

Microsoft 365 Endpoint Administrator

MD-102

In this course, students will learn to plan and execute an endpoint deployment strategy using contemporary deployment techniques and implementing update strategies.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close