Building Flexible Project Plans with Microsoft Project 2019

P113 | 2 days |

Научете основните понятия и инструменти за създаването на гъвкави проектни планове с Microsoft Project Professional 2013.

Накратко за обучението

Обучението е структурирано под формата на набор от модули и инструменти, с които курсистите работят, използвайки Microsoft Project Professional 2019. Учебната програма съдържа теоретична част и практически упражнения за самостоятелна работа, така че всеки курсист да може на практика да приложи усвоените знания.

Темите, който са засегнати в този курс са: създаване на проект, работа със задачи, управление на ресурси, разпределяне на задачите по ресурси, управление на времето, управление на бюджета, отчитане на работата, анализ на проекта и др. Курсът разглежда също познати ситуации от реалната работа с Microsoft Project Professional 2019.

Empowering Productivity

С нашата нова услуга имаме за цел да помогнем на нашите клиенти в изграждането и усъвършенстването на техните дигитални умения чрез консултации на място или онлайн, които да адресират специфични проблеми, възпиращи продуктивността и ефикасността на работното им място.

Научете повече относно как Empowering Productivity услугата ни би подобрила вашите Microsoft Office умения:

Какво ще научите

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

 • Запознаване с Microsoft Project 2019
 • Създаване на проект
 • Описание на задачи
 • Задаване на крайни срокове, ограничения и календари на задачи
 • Описание на ресурси
 • Настройване на графика за работа
 • Първоначален план и отчитане на свършената работа
 • Анализи за проект
 • Управление на множество проекти

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението има за цел да представи основните понятия и стъпки при изграждането на гъвкави проекти с Microsoft Project Professional 2019. След завършване на обучението участниците ще могат веднага да прилагат знанията си на практика в съответствие с бизнес средата, в която работят.

След приключване на обучението, участниците ще могат:

 • Създават графици за работа по проекти
 • Свързват и подреждат във времето задачи
 • Описват ресурси и да ги ангажират в изпълнението на задачи
 • Управляват ефективно промени в плана за работа по проект
 • Разпечатват и форматират цялата или избрана информация за проект
 • Съхраняват версии на проекта
 • Отчитат и анализират извършената работа
 • Управляват свързани проекти

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

Този курс е предназначен както за начинаещи, така и за опитни мениджъри на проекти и проекти за подкрепа на персонала, които трябва да прилагат дисциплината на управлението на проекти с помощта на Microsoft Project Professional 2013.

Свързани курсове

Регистрация  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close