Microsoft Months: Get Up-to-Date!

Join the biggest Microsoft sequence of events and training courses in Bulgaria to provide you with the latest updates on role-based certification and training. >> Learn more HERE.

Finance for Non-Finance Managers

GM402 2 days 360*

Разберете езика на финансите и как да взимате информирани решения по управленски и финансови въпроси.

Накратко за обучението

Това интензивно двудневно обучение ще ви помогне да разберете езика на финансите, да участвате ефективно е процеса по бюджетиране и да взимате информирани решения по управленски и финансови въпроси. Изучаваните модели ще ви помогнат даизместитефокуса си от генериране на приходи към генериране на печалба, да се ориентирате във финансовите отчети на вашата компания и на вашите основни конкуренти.

Обучението съчетаваефективна комбинация оттеоретична част, Q&A дискусии, споделяне на опит и решаване на конкретни казуси зададени от участниците, с цел извличане на максимална стойност.

Какво ще научите

УЧЕБНИ МОДУЛИ:

 • Същност на финансите – Сравнение между счетоводство и финанси и тяхното ключово значение за бизнеса. Запознаване с базови счетоводни понятия и принципи. 
 • Въведение във финансовите отчети – Запознаване с основните финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци), логиката и взаимовръзките между тях. Интерпретация на информацията в тях. Основни термини използвани от мениджъри и инвеститори.
 • Анализ на резултатите –Основни финансови показатели, използвани от мениджъри и инвеститори. Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост и ефективност – логика, интерпретация, сравнение и вза- имовръзки.
 • Същност на бюджетирането – Видове бюджети. Запознаване с процеса на бюджетиране и финансово планиране стъпка по стъпка, анализ и дискусия. Съставяне на бюджет и съответни прогнозни финансови отчети на компания.

УЧЕБНИ ЦЕЛИ:

По време на обучението, ще придобиете необходимите знания и умения, за да: 

 • Използвате и прилагате основни термини, понятия и логика във финансите
 • Разбирате взаимовръзките между специфични за индустрията финансови термини и KPI’s
 • Знаете как да прилагате техники за анализ на ефективността във всекидневната си работа
 • Придобиете по-добро разбиране от техники за планиране и анализ на бюджетирането
 • Практикувате правила и техники за анализ по оценката на бизнес казуси

Calendar

Често Задавани Въпроси

За кого е подходящо обучението? 

Курсът е предназначен за всеки, който се интересува от придобиване на знания във финансовотоуправление с цел подобряване на управленските умения и оперативната ефективност.

Анализатори, ръководители на проекти, производствени мениджъри, продуктови мениджъри, търговски екипи, ръководители на екипи и др.

Има ли предварителни изисквания за обучението? 

Не, няма предварителни изисквания за посещение на обучението. 

Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close