ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value

I530 | 4 days | €1075Всички цени са без ДДС.
Important Notice: Based on the amendment in Axelos Policy, effective 1-Nov-2019, Axelos training organizations such as ITCE must sell certification training courses only in bundles which include the respective certification exam and an e-book. The Take2 Re-sit and Mock exam are optional.

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value е насочен към опитни специалисти в областта на управлението на ИТ услуги, които искат да знаят повече за дейностите по ангажиране, отнасящи се към взаимодействието и допирните точки с различни видове заинтересовани страни.

Накратко за обучението

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value покрива всички видове ангажиране и взаимодействие с доставчиците на услуги с техните клиенти, потребители и партньори и фокусира върху преобразуването на търсенето в стойност чрез осъществени чрез ИТ услуги, както и върху пътя на потребителя. Това обучение ще ви позволи да се сдобиете и да използвате инструментите, необходими за увеличаването на удовлетворението на заинтересованите лица чрез съвместното създаване на стойност, което е жизненоважно за успеха на бизнеса с модерната икономика на услугите. Това е уникален модул, който мотивира ИТ специалистите да взаимодействат със заинтересованите лица, за да повлияе и подобри опита им като потребители.

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value се отнася към дейностите по ангажирането като част от value chain, които включват някои от технически насочените дейности като изграждане и преход, снабдяване/изграждане, както и доставяне и поддръжка, като конкретно и в детайли разглежда пътя на клиента. Курсът е част от направлението Managing Professional.

Разберете как да доставяте стойност на заинтересованите страни

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value е насочен към опитни специалисти в областта на управлението на ИТ услуги, които искат да знаят повече за дейностите по ангажиране, отнасящи се към взаимодействието и допирните точки с различни видове заинтересовани страни, както и да надминат изискванията, за да бъдат по-конкурентни.

Попитайте експерта

Участвайте в дискусии с висококвалифициран трейнър и получете ценни съвети как да прилагате ITIL принципи в организацията си. В допълнение ще получите цялостен преглед на различни модерни работни рамки (DevOps, (Scaled) Agile и др.), както и насоки за прилагането им.

Сертифицирайте се за ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value!

Получете солидна подготовка за сертификационния изпит ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value и се упражнете с примерен изпит.

Вашата ITIL® 4 Учебна Пътека

От ITCE се стремим да доставим най-добрата съвкупност от учебни материали и услуги, с които да ви подкрепим по пътя към вашата ITIL® 4 сертификация

ПРЕДИ

 • Индивидуални консултации и персонално разработени планове за развитие
 • Гъвкаво ценообразуване за индивидуални учебни пътеки или затворени групи
 • Предварителни материали за четене и подготовка, които да забързат учебния ви процес
 • Технически съпорт за инструментите и платформите, които ще използвате
 • Изпращане на календарен блокер и достъп до Дигитален Dashboard с цялата необходима информация за курса
 • Инструкции за ползите и процеса по регистриране на изпитен ваучер*

ПО ВРЕМЕ

 • Обясняване на теорията чрез реални примери от практиката
 • 1 година достъп до групови упражнения, базирани на ваши бизнес казуси
 • 1 месец достъп до MyAxelos
 • Подготвителни тестове за предстоящия сертификационнен изпит + насоки и добри практики
 • 2 безплатни пробни изпита

СЛЕД

 • Допълнителна Exam Preparation сесия
 • Насоки при регистрация и запазване на дата за сертификационния изпит
 • Онлайн прокторинг и съпорт по време на изпита
 • Credly бадж при завършване на обучението
 • Ексклузивен достъп до последни новини около ITIL®, ITCE уебинари и събития, които носят CPD точки за поддръжка на сертификациите
 • 5-годишен достъп до официални ITIL® публикации и платформа за управление на учебното съдържание

*Важно: Започвайки от 1-ви декември, 2023 всички кандидати са задължени да регистрират своите PeopleCert изпитни ваучери преди началото на обучението или най-късно през първия ден от неговото стартиране.

Accreditation 

ITCE is Accredited Training Organization for ITIL® Courses.

Price Bundles

Certification Exam

As of 1-Feb-2022 the price of the online proctored certification exam for the ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value training will be €395 excl. VAT* and will include an E-book and Official Training Materials.

*The price is valid for participants located within Bulgaria. For participants located outside of Bulgaria, an additional fee of 60 EUR (excl. VAT) is added to the final price due to differences in region pricing.

Take2 Re-sit Option

PeopleCert’s Take2 Re-sit Exam Option gives you the chance to retake an exam through online proctoring up to 6 months from the date of the initial exam at an affordable price of €41 excl. VAT.

Mock Exam Option

To ensure your solid preparation you can test your knowledge with the help of the Mock Exam Option which you can purchase for €50 excl. VAT. This option is still not available. To be expected soon.

If you want to take advantage of the Take2 Re-sit Exam Option or the Mock Exam Option, make sure to order them in advance by contacting us.

Какво ще научите

Участниците ще добият познания в следните теми при успешно преминаване на обучението и сертификационния изпит:

1. ITIL Foundation

 • Научете ключовите термини от управлението на услуги
 • Разберете как водещите принципи в ITIL могат да помогнат на организациите да приложат и пригодят управлението на услуги
 • Научете четирите измерения на управлението на услуги
 • Разберете целта и компонентите на service value system (SVS)
 • Разберете дейностите от service value chain и как те взаимодействат

2. Разберете как се изгражда пътят на клиента

 • Разберете пътя на клиента като понятие
 • Разберете начините за създаване и подобряване на пътя на клиента

3. ПРОУЧВАНЕ: Научете как да се насочвате към пазари и заинтересовани страни

 • Запознайте се с характеристиките на пазарите
 • Запознайте се с маркетинг дейности и техники
 • Разберете как да описвате нуждите на клиента, както и външните и вътрешните фактори, които им оказват влияние
 • Научете как да идентифицирате доставчиците на услуги и да обяснявате и предложенията за доставяне на стойност

4. АНГАЖИРАНЕ: Научете как да поддържате отношенията си със заинтересованите страни

 • Разберете взаимната готовност и зрялост като понятия
 • Запознайте се с различните видове отношения с доставчици и партньори и научете как да поддържате тези отношения
 • Разберете как да развивате отношения с клиентите си
 • Разберете как да анализирате нуждите на клиента
 • Разберете как да прилагате комуникацията и дейностите и техниките по съвместната работа
 • Разберете как практиката на управление на отношенията може да бъде приложена с цел осъществяването и поддържането на отношенията
 • Разберете как практиката на управление на доставчиците може да бъде приложена с цел осъществяването и приноса към управление на отношенията с доставчици и партньори

5. ПРЕДЛАГАНЕ: Научете как да насочвате търсенето и да определяте предлагането на услуги

 • Запознайте се с методите за дизайна на опита на клиента с дигиталните услуги, които предоставяте, като се позовавате на дизайн, фокусиран върху стойността, данни и нуждите на клиента
 • Запознайте се с подходите за продаване и снабдяване с услуги
 • Научете как да привличате, повлиявате и управлявате търсенето и възможностите
 • Научете как да събирате, конкретизирате и приоритизирате изискванията от разнообразна група заинтересовани лица
 • Научете как практиката на бизнес анализа може да бъде приложена с цел осъществяването и приноса към управлението на изискванията и дизайна на услугите

6. СПОРАЗУМЯВАНЕ: Научете как да уеднаквите очакванията и да се споразумявате по детайлите на услугите

 • Научете как да планирате съвместното създаване на стойност
 • Научете как да преговаряте и да се споразумявате за употребата, гаранцията и опита от работата с услугите, които доставяте
 • Научете как практиката на управление на нивото на услуги може да бъде приложена с цел осъществяването и приноса към управление на очакванията от услугите

7. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: Запознайте се с дейностите по присъединяване и освобождаване на клиенти и потребители

 • Запознайте се с ключовите дейности по прехода, присъединяването и освобождаването
 • Разберете начините на отъждествяване с потребителите и поддържане на отношенията
 • Научете как потребителите, които са оторизирани и имат право на услугите, които доставяте
 • Запознайте се с различните подходи към взаимното изграждане на способностите на клиентите, потребителите и доставчиците на услуги
 • Научете как да подготвяте планове за присъединяванеи за освобождаване
 • Научете как да развиете канали за ангажираност и доставяне към потребителите
 • Научете как практиката на управление на каталога услуги може да бъде приложена с цел осъществяване и принос към предлагането на услуги към клиента
 • Научете как практиката на обслужващо бюро може да бъде приложена с цел осъществяване и принос към ангажирането на потребители

8. ВЗАИМНО СЪЗДАВАНЕ: Научете как да работите заедно, за да осигурите не прекъснатото взаимно създаване на стойност

 • Научете как потребителите могат да изискват услуги
 • Запознайте се с методите по сортиране на клиентски изисквания
 • Разберете потребителските общности като понятие
 • Запознайте се с методите за окуражаване и управление на клиентска и потребителска обратна връзка
 • Научете как да поддържате начина на мислене с фокус върху услугите (отношение, поведение и култура)
 • Научете как да използвате различни подходи за предлагането на потребителски услуги
 • Научете как да улавяте и да се справяте с клиентски и потребителски “моменти на истина”
 • Научете как практиката на управление на изискванията за услуги може да бъде приложена с цел осъществяването и приноса към потреблението на услуги

9. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ: Научете как да осъществявате и затвърждавате стойността на услугите

 • Научете повече за методите за измерване на потребление на услугите и на опита и удовлетворението на потребителите
 • Научете повече за методите за проследяване и наблюдение на стойността на услугите (краен резултат, риск, разходи и ресурси)
 • Разберете различните видове докладване за крайния резултат и представянето на услугите
 • Разберете механизмите на таксуване
 • Научете как да оценявате осъществяването на стойността на услугите
 • Разберете как да се подготвяте за оценката и подобрението на потребителския опит
 • Разберете как практиката на управление на портфолиото може да бъде приложена с цел осъществяване и принос към осъществяването на стойността на услугите

След завършване на обучението участниците ще могат да:

 • Управляват заинтересованите лица ефективно и да им предлагат подходящите услуги и стойност
 • Осигуряват, че съвместното създаване на стойност е основна цел за всички потоци (value streams)
 • Установяват клиентите и производителите като зависими от много страни, като осигуряват, че стойността винаги е достигната чрез споразумение, а изискванията са с висок приоритет
 • Държат клиентите на фокус и приемат начин на мислене с фокус върху услугите
 • Интегрират Centred Design, дизайна на Customer Experience (CX), дизайна на User Experience (UX) с пътя на клиента, за да доставят удовлетворяващи услуги
 • Изграждат основани на доверие отношения със заинтересованите страни и развиват ефективни и навременни комуникации

ITIL® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Инструктор

Kато един от пионерите в предоставянето на ITIL обучение в региона, ITCE има значителен опит в предоставянето на обучение, консултиране и коучинг на много от най-големите компании.
 
Нашите трейнъри са акредитирани ITIL® Trainers и са водили стотици ITIL курсове, в които повечето от групите са постигнали 100% успех в сертификационния изпит на ITIL Foundation.

Orlin Marinov ITCE

Орлин Маринов

Съосновател, Партньор и Старши консултант

Орлин е добре познато име в ИТ и мениджмънт средите в региона заради неговия богат опит като консултант за редица големи и сложни проекти в сферата на ИТ сигурност и управление на услуги. Той е високо ценен ITIL® трейнър, познат с високата успеваемост на сертификация на неговите курсисти. Орлин е носител на титлата ITIL®4 Master, която отговаря на най-високото постижение в сертификационната схема на ITIL 4.

Календар

 1. 15 – 18 окт. 2024

  Вид
  Course
  Език
  Bulgarian
  Метод
  Virtual
  Формат
  All day

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

Този курс е насочен към опитни специалисти със значителен опит в областта на управлението на ИТ услуги, които искат да знаят повече за дейностите по ангажиране, отнасящи се към взаимодействието и допирните точки с различни видове заинтересовани страни. Курсът е част от направлението Managing Professional и е подходящ за тези, които желаят да получат титлата Managing Professional. Ролите, които тези специалисти заемат, включват IT специалисти, бизнес мениджъри, отговорници за бизнес процеси и др.

Има ли предварителни изисквания за посещаване на обучението?

Да. За да можете да участвате в обучението, трябва да сте се сертифицирали за ITIL 4 Managing Professional (MP) Transition.

Какво трябва да знам за изпита?

Курсът завършва с 90-минутен изпит, състоящ се от 40 въпроса с избираем отговор. Минималният резултат за успешно вземане на изпита е 70% (равнява се на 28 точки).

Как да продължа сертификацията си по ITIL 4?

Новата сертификационна пътека е публикувана и можете да бъде намерена тук. Също така можете да намерите и FAQ ръководство на сайта на Axelos.

Ако вече сте посетили ITIL обучение в ITCE, оставете контактите си, за да обсъдим кой би бил най-добрият transition план за Вас и, за да получите Вашето специално предложение за ITIL 4 курсове.


Вашата сертификационна пътека ви очаква!

Разбере как може да се сертифицирате чрез изпитни ваучери с онлайн проктор. Подобрете вашето кариерно развитие сега!


Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close