ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT

I540 | 3 days | €985Всички цени са без ДДС.
Important Notice: Based on the amendment in Axelos Policy, effective 1-Nov-2019, Axelos training organizations such as ITCE must sell certification training courses only in bundles which include the respective certification exam and an e-book. The Take2 Re-sit and Mock exam are optional.

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT е насочен към опитни специалисти в областта на управлението на ИТ услуги, които са отговорни за всички аспекти на ИТ, при които времето е от жизнена важност.

Накратко за обучението

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT разглежда начините, по които дигиталните организации и дигиталните модели на работа функционират в среди, работещи на бързи обороти. Това обучение ще ви позволи да разберете разликата между ИТ трансформация и дигитална трансформация, да знаете къде да направите дигитална инвестиция, която да води до значително бизнес развитие, както и да развиете уменията и методите си на работа за дигиталната ера.

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT разглежда нуждата от (и методите за осигуряване на) бързо действие из цялата service value chain от иновацията в началото през разработката и операциите до осъществяването на стойността. Курсът е част от направлението Managing Professional.

Разберете нуждата от бързо действие

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT е насочен към опитни специалисти в областта на управлението на ИТ услуги, които са отговорни за всички аспекти на ИТ, при които времето е от жизнена важност, и искат да внедрят нови начини на работа с цел да подобрят продуктивността си и да увеличат скоростта и качеството на доставянето на услуги.

Попитайте експерта

Участвайте в дискусии с висококвалифициран трейнър и получете ценни съвети как да прилагате ITIL принципи в организацията си. В допълнение ще получите цялостен преглед на различни модерни работни рамки (DevOps, (Scaled) Agile и др.), както и насоки за прилагането им.

Сертифицирайте се за ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT!

Получете солидна подготовка за сертификационния изпит ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT и се упражнете с примерен изпит.

Вашата ITIL® 4 Учебна Пътека

От ITCE се стремим да доставим най-добрата съвкупност от учебни материали и услуги, с които да ви подкрепим по пътя към вашата ITIL® 4 сертификация

ПРЕДИ

 • Индивидуални консултации и персонално разработени планове за развитие
 • Гъвкаво ценообразуване за индивидуални учебни пътеки или затворени групи
 • Предварителни материали за четене и подготовка, които да забързат учебния ви процес
 • Технически съпорт за инструментите и платформите, които ще използвате
 • Изпращане на календарен блокер и достъп до Дигитален Dashboard с цялата необходима информация за курса
 • Инструкции за ползите и процеса по регистриране на изпитен ваучер*

ПО ВРЕМЕ

 • Обясняване на теорията чрез реални примери от практиката
 • 1 година достъп до групови упражнения, базирани на ваши бизнес казуси
 • 1 месец достъп до MyAxelos
 • Подготвителни тестове за предстоящия сертификационнен изпит + насоки и добри практики
 • 2 безплатни пробни изпита

СЛЕД

 • Допълнителна Exam Preparation сесия
 • Насоки при регистрация и запазване на дата за сертификационния изпит
 • Онлайн прокторинг и съпорт по време на изпита
 • Credly бадж при завършване на обучението
 • Ексклузивен достъп до последни новини около ITIL®, ITCE уебинари и събития, които носят CPD точки за поддръжка на сертификациите
 • 5-годишен достъп до официални ITIL® публикации и платформа за управление на учебното съдържание

*Важно: Започвайки от 1-ви декември, 2023 всички кандидати са задължени да регистрират своите PeopleCert изпитни ваучери преди началото на обучението или най-късно през първия ден от неговото стартиране.

Accreditation 

ITCE is Accredited Training Organization for ITIL® Courses.

Price Bundles

Certification Exam

As of 1-Feb-2022 the price of the online proctored certification exam for the ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT training will be €395 excl. VAT* and will include an E-book and Official Training Materials.

*The price is valid for participants located within Bulgaria. For participants located outside of Bulgaria, an additional fee of 60 EUR (excl. VAT) is added to the final price due to differences in region pricing.

Take2 Re-sit Option

PeopleCert’s Take2 Re-sit Exam Option gives you the chance to retake an exam through online proctoring up to 6 months from the date of the initial exam at an affordable price of €41 excl. VAT.

Mock Exam Option

To ensure your solid preparation you can test your knowledge with the help of the Mock Exam Option which you can purchase for €50 excl. VAT. This option is still not available. To be expected soon.

If you want to take advantage of the Take2 Re-sit Exam Option or the Mock Exam Option, make sure to order them in advance by contacting us.


Какво ще научите

В това обучение ще получите ценни познания и разбиране по следните теми:

1. ITIL Foundation

 • Научете ключовите термини от управлението на услуги
 • Разберете как водещите принципи в ITIL могат да помогнат на организациите да приложат и пригодят управлението на услуги
 • Научете четирите измерения на управлението на услуги
 • Разберете целта и компонентите на service value system (SVS)
 • Разберете дейностите от service value chain и как те взаимодействат

2. Понятия в HVIT

 • Дигитална организация; ИТ на бързи обороти; дигитална трансформация; ИТ трансформация; дигитален продукт; дигитална технология
 • Кога трансформацията към ИТ на бързи обороти е желана и възможна
 • Пет цели за дигиталните продукти: ценни инвестиции; бърза разработка; устойчиви операции; съвместно създадена стойност; осигурено съответствие

3. Жизненият цикъл на дигиталните продукти

 • Четирите измерения на управлението на услуги
 • Service value system в ITIL
 • Service value chain
 • Жизненият цикъл на дигиталния продукт

4. Водещи принципи и модели

 • Запознайте се с понятията етика; култура на безопасност; Lean култура; Toyota Kata; Lean/Agile/Resilient/Continuous; service-dominant logic; Design thinking
 • Разберете какво допринася за поведението:
  • Помогнете на клиентите да свършат работата си; доверявайте се и заслужете доверие; непрекъснато вдигайте летвата; приемайте неяснотата; отдайте се на непрекъснатото учене

5. Постигане на стойност

 • Демонстрирайте как ЦЕЛИТЕ са достигнати и подкрепени от различни техники и ITIL практики за управление.
  • ЦЕННИ ИНВЕСТИЦИИ
   • Приоритизация (Cost of delay, Buy/Hold/Sell)
   • Minimum Viable Product
   • Собственост върху продукт/услуга
   • A/B Тестване
   • Управление на портфолиото
   • Управление на отношенията
  • БЪРЗА РАЗРАБОТКА
   • Инфраструктурата като код
   • Свободно свързана архитектура на системата
   • Преглед (Ретроспективи, Blameless Post-Mortem)
   • Продължителен бизнес анализ
   • Непрекъсната интеграция, доставяне и внедряване
   • Непрекъснато тестване
   • Kanban
   • Управление на архитектурата
   • Бизнес анализ
   • Управление на внедряването
   • Валидиране и тестване на услуги
   • Разработка и управление на софтуер
  • УСТОЙЧИВИ ОПЕРАЦИИ
   • Технически дълг
   • Хаотично инженерство
   • Дефиниция на “завършен”
   • Контрол на версиите
   • AI Операции
   • Чат операции
   • Инженерство на надеждността на сайта
   • Управление на наличността
   • Управление на капацитета и изпълнението
   • Управление на наблюдението и събитията
   • Управление на проблемите
   • Управление на непрекъсваемостта на услугите
   • Управление на инфраструктурата и платформата
  • СЪВМЕСТНО СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ
   • Опит от работата с услугите
   • Управление на отношенията
   • Дизайн на услугите
   • Обслужващо бюро
  • ОСИГУРЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ
   • DevOps Audit Defence Toolkit
   • DevSecOps
   • Peer Review
   • Управление на сигурността на информацията
   • Управление на риска

След завършване на обучението участниците ще могат да:

 • Разбират забързаното естество на дигиталната организация и как скоростно съвместно да създават устойчиви и ценни дигитални услуги
 • Разбират предимствата на по-малко централизиран подход към доставянето на ИТ услуги
 • Използват и прилагат най-новите дигитални технологии, за да оптимизират услугите, предоставяни на крайния клиент, и да максимизират инвестициите
 • Балансират работата със сложни, адаптивни системи и гъвкави процеси, които могат да се адаптират към променящи се среди
 • Демонстрират как да интегрират жизнения цикъл на дигиталния продукт с основния оперативен модел на ITIL, за да постигат и надминават бизнес целите
 • Използват и прилагат нови начини на работа и подходи към полагането на малки стъпки, както и да работят ефективно с нови и сложни системи.

ITIL® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Инструктор

Kато един от пионерите в предоставянето на ITIL обучение в региона, ITCE има значителен опит в предоставянето на обучение, консултиране и коучинг на много от най-големите компании.
 
Нашите трейнъри са акредитирани ITIL® Trainers и са водили стотици ITIL курсове, в които повечето от групите са постигнали 100% успех в сертификационния изпит на ITIL Foundation.

Orlin Marinov ITCE

Орлин Маринов

Съосновател, Партньор и Старши консултант

Орлин е добре познато име в ИТ и мениджмънт средите в региона заради неговия богат опит като консултант за редица големи и сложни проекти в сферата на ИТ сигурност и управление на услуги. Той е високо ценен ITIL® трейнър, познат с високата успеваемост на сертификация на неговите курсисти. Орлин е носител на титлата ITIL®4 Master, която отговаря на най-високото постижение в сертификационната схема на ITIL 4.

Календар

 1. 9 – 11 юли 2024

  Вид
  Course
  Език
  English
  Метод
  Virtual
  Формат
 2. 3 – 5 дек. 2024

  Вид
  Course
  Език
  English
  Метод
  Virtual
  Формат

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT е насочен към опитни специалисти в областта на управлението на ИТ услуги, които са отговорни за всички аспекти на ИТ, при които времето е от жизнена важност. Курсът е част от направлението Managing Professional и е подходящ за тези, които желаят да получат титлата Managing Professional. Ролите, които тези специалисти заемат, включват IT специалисти, бизнес мениджъри, отговорници за бизнес процеси и др.

Има ли предварителни изисквания за посещаване на обучението?

Да. За да можете да участвате в обучението, трябва да сте се сертифицирали за ITIL 4 Foundation или ITIL 4 Managing Professional (MP) Transition.

Какво трябва да знам за изпита?

Изпитът се състои от 40 въпроса с избираем отговор. Минималният резултат за успешно вземане на изпита е 70% (равнява се на 28 точки).

How can I continue my ITIL 4 certification journey?

Новата сертификационна пътека е публикувана и можете да бъде намерена тук. Също така можете да намерите и FAQ ръководство на сайта на Axelos.

Ако вече сте посетили ITIL обучение в ITCE, оставете контактите си, за да обсъдим кой би бил най-добрият transition план за Вас и, за да получите Вашето специално предложение за ITIL 4 курсове.


Вашата сертификационна пътека ви очаква!

Разбере как може да се сертифицирате чрез изпитни ваучери с онлайн проктор. Подобрете вашето кариерно развитие сега!


Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close