ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

I550 | 3 days | €985Всички цени са без ДДС.
Important Notice: Based on the amendment in Axelos Policy, effective 1-Nov-2019, Axelos training organizations such as ITCE must sell certification training courses only in bundles which include the respective certification exam and an e-book. The Take2 Re-sit and Mock exam are optional.

Този модул упражнява практически умения, необходими за създаването на непрекъснато учеща и подобряваща се ИТ организация с ефективна стратегическа насоченост.

Накратко за обучението

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve предлага на ИТ специалистите и лидерите да развият способността си да прилагат ITIL методи в цялостната си ИТ стратегия, създавайки еволюираща ИТ организация с ясна и ефективна стратегическа насоченост. Това обучение демонстрира как се осигурява уеднаквяването между стратегията и операциите и как да се максимизират резултатите. Курсът предлага на участниците уменията да контролират, повлияват и вдъхновяват другите, за да работят по желания от тях начин и да създават ефективни, високопродуктивни ИТ и дигитални екипи.

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve покрива дейностите по планиране, подобряване и ангажиране, отнасящи се към value chain. Обучението разглежда подробно ръководството, планирането, комуникациите, организационната промяна и моделът на продължително подобряване.

Разберете как да планирате и доставяте непрекъснати подобрения

ITIL 4 Strategist Direct, Plan and Improve е насочен към мениджъри на всяко ниво, участващи в оформянето на посоката и стратегията или в развиването на непрекъснато подобряващ се екип. Курсът покрива и практически, и стратегически елементи.

Попитайте експерта

Участвайте в дискусии с висококвалифициран трейнър и получете ценни съвети как да прилагате ITIL принципи в организацията си. В допълнение ще получите цялостен преглед на различни модерни работни рамки (DevOps, (Scaled) Agile и др.), както и насоки за прилагането им.

Сертифицирайте се за ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve! 

Получете солидна подготовка за сертификационния изпит ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve и се упражнете с примерен изпит.

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve е част и от двете направления в ITIL 4, Managing Professional и Strategic Leader.

Вашата ITIL® 4 Учебна Пътека

От ITCE се стремим да доставим най-добрата съвкупност от учебни материали и услуги, с които да ви подкрепим по пътя към вашата ITIL® 4 сертификация

ПРЕДИ

 • Индивидуални консултации и персонално разработени планове за развитие
 • Гъвкаво ценообразуване за индивидуални учебни пътеки или затворени групи
 • Предварителни материали за четене и подготовка, които да забързат учебния ви процес
 • Технически съпорт за инструментите и платформите, които ще използвате
 • Изпращане на календарен блокер и достъп до Дигитален Dashboard с цялата необходима информация за курса
 • Инструкции за ползите и процеса по регистриране на изпитен ваучер*

ПО ВРЕМЕ

 • Обясняване на теорията чрез реални примери от практиката
 • 1 година достъп до групови упражнения, базирани на ваши бизнес казуси
 • 1 месец достъп до MyAxelos
 • Подготвителни тестове за предстоящия сертификационнен изпит + насоки и добри практики
 • 2 безплатни пробни изпита
 • Достъп до официални PeopleCert трейнинг материали

СЛЕД

 • Допълнителна Exam Preparation сесия
 • Насоки при регистрация и запазване на дата за сертификационния изпит
 • Онлайн прокторинг и съпорт по време на изпита
 • Credly бадж при завършване на обучението
 • Ексклузивен достъп до последни новини около ITIL®, ITCE уебинари и събития, които носят CPD точки за поддръжка на сертификациите
 • 5-годишен достъп до официални ITIL® публикации и платформа за управление на учебното съдържание

*Важно: Започвайки от 1-ви декември, 2023 всички кандидати са задължени да регистрират своите PeopleCert изпитни ваучери преди началото на обучението или най-късно през първия ден от неговото стартиране.

Accreditation 

ITCE is Accredited Training Organization for ITIL® Courses.

Price Bundles

Certification Exam

As of 1-Feb-2022 the price of the online proctored certification exam for the ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve training will be €395 excl. VAT* and will include an E-book and Official Training Materials.

*The price is valid for participants located within Bulgaria. For participants located outside of Bulgaria, an additional fee of 60 EUR (excl. VAT) is added to the final price due to differences in region pricing.

Take2 Re-sit Option

PeopleCert’s Take2 Re-sit Exam Option gives you the chance to retake an exam through online proctoring up to 6 months from the date of the initial exam at an affordable price of €41 excl. VAT.

Mock Exam Option

To ensure your solid preparation you can test your knowledge with the help of the Mock Exam Option which you can purchase for €50 excl. VAT. This option is still not available. To be expected soon.

If you want to take advantage of the Take2 Re-sit Exam Option or the Mock Exam Option, make sure to order them in advance by contacting us.

Какво ще научите

В това обучение ще получите ценни познания и разбиране по следните теми:

1. ITIL 4 Foundation

 • Научете ключовите термини от управлението на услуги
 • Разберете как водещите принципи в ITIL могат да помогнат на организациите да приложат и пригодят управлението на услуги
 • Научете четирите измерения на управлението на услуги
 • Разберете целта и компонентите на service value system (SVS)
 • Разберете дейностите от service value chain и как те взаимодействат

2. Основни понятия от дейностите по насочване, планиране и подобряване

 • Научете основни термини като насочване, планиране, подобряване, режим на работа, методи, рискове и обсег на контрол
 • Открийте разликите между ключови термини като визия и мисия; стратегия, тактики и операции; ръководство, съгласие и управление; политики, контрол и ръководства
 • Разберете стойността, резултатите, цената и рисковете, както и взаимодействието им с насочването, планирането и подобряването

3. Идентифицирайте обсега на контрол и се научете да:

 • Предавате целите и изискванията
 • Дефинирате ефективни политики, контрол и ръководства
 • Възложите отговорността по вземането на решения на правилното ниво

4. Разбиране на рискове и контрол на ръководството

 • Разберете ролята на риска и управлението на риска в DPI
 • Разберете как ръководството повлиява на DPI
 • Разберете как да осигурите достатъчен, но не прекален контрол

5. Принципи и методи за всички видове подобрения

 • Модел на непрекъснато подобряване за подобряване на SVS
 • Цели, изходяща информация, изисквания и критерии за оценка
 • Избиране на подходящ(и) метод(и) за оценка
 • Дефиниране и приоритизиране на желани резултати от подобренията
 • Как да изградите, оправдаете и защитите бизнес казуси
 • Как да проведете прегледи и анализи на подобренията и научените уроци
 • Как да вградите непрекъснатото подобряване във всяко ниво от SVS

6. Методи на комуникация и организационна промяна

 • Естеството, обсега и потенциалните предимства на управлението на организационна промяна
 • Използване на ключови принципи и методи на комуникация и управление на организационна промяна като идентифициране и управление на заинтересовани страни, ефективна комуникация с и въздействие върху другите и създаване на ефективни канали за обратна връзка
 • Установяване на ефективен интерфейс във value chain

7. Принципи/методи за измерване и докладване в DPI

 • Дефиниране на индикатори и метрики за достигане на целите

8. Насочване, планиране и подобряване на value streams и практики

 • Разберете разликите между различните value streams и практики и как те повлияват на насочването, планирането и подобряването
 • Изберете и използвайте подходящите методи и техники за насочване, планиране и подобряване като разглеждане на четирите измерения, прилагане на водещи принципи, value stream mapping, оптимизация на работните процеси, отстраняване на излишъка и осигуряване и използване на обратна връзка

След завършване на обучението участниците ще могат да:

 • Осигуряват ефективното сработване на процесите на ИТ екипите, за да бъдат постигнати бизнес целите
 • Разбиват силозите, като окуражават холистичен подход с фокус върху системите към взаимното създаване на стойност
 • Адаптират инструменти и техники из целия оперативен модел с възможно най-малко нарушения
 • Използват водещите принципи на ITIL, солидни бизнес казуси, устойчиво планиране и ефективен контрол при разработката на програми за управление на промените, съобразени със стратегическата визия
 • Създават редовни цикли на докладване и прилагат начини на работа от Lean, Agile и DevOps, за да елиминират загубите и да окуражават кръговете на предаване на обратна връзка
 • Разбират важността на управлението и спазването и помагат на организациите да бъдат устойчиви на дигитални нарушения

ITIL® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Инструктор

Kато един от пионерите в предоставянето на ITIL обучение в региона, ITCE има значителен опит в предоставянето на обучение, консултиране и коучинг на много от най-големите компании.
 
Нашите трейнъри са акредитирани ITIL® Trainers и са водили стотици ITIL курсове, в които повечето от групите са постигнали 100% успех в сертификационния изпит на ITIL Foundation.

Orlin Marinov ITCE

Орлин Маринов

Съосновател, Партньор и Старши консултант

Орлин е добре познато име в ИТ и мениджмънт средите в региона заради неговия богат опит като консултант за редица големи и сложни проекти в сферата на ИТ сигурност и управление на услуги. Той е високо ценен ITIL® трейнър, познат с високата успеваемост на сертификация на неговите курсисти. Орлин е носител на титлата ITIL®4 Master, която отговаря на най-високото постижение в сертификационната схема на ITIL 4.

Календар

 1. 11 – 13 юни 2024

  Вид
  Course
  Език
  Bulgarian
  Метод
  Virtual
  Формат
  All day

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

Това обучение е полезно за преминалите ITIL® 4 Foundation, които искат да продължат към титлата ITIL® Managing Professional, както и за тези, които отговарят за управлението на всеки етап от оформянето на посоката и стратегията на непрекъснато подобряващ се ИТ екип.

Има ли предварителни изисквания за посещаване на обучението?

Да. За да можете да участвате в обучението, трябва да сте се сертифицирали за ITIL 4 Foundation или ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition.

Какво трябва да знам за изпита?

За да имат право да положат изпита, кандидатите за сертификация трябва да са преминали акредитирано обучение ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.

Изпитът се състои от 40 въпроса с избираем отговор. Минималният резултат за успешно вземане на изпита е 70% (равнява се на 28 точки).

Как да продължа сертификацията си по ITIL 4?

Новата сертификационна пътека е публикувана и можете да бъде намерена тук. Също така можете да намерите и FAQ ръководство на сайта на Axelos.

Ако вече сте посетили ITIL обучение в ITCE, оставете контактите си, за да обсъдим кой би бил най-добрият transition план за Вас и, за да получите Вашето специално предложение за ITIL 4 курсове.


Вашата сертификационна пътека ви очаква!

Разбере как може да се сертифицирате чрез изпитни ваучери с онлайн проктор. Подобрете вашето кариерно развитие сега!


Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close