Leadership and Communication Skills for High-Performing Teams

P320 | 3 days |

Добийте и демонстрирайте уменията си на лидер и приложете доказани техники и добри практики в комуникациите си във воденето на екипи и проекти.

Накратко за обучението

Успешните лидери правят повече от това да управляват обсега, графика, разходите и ресурсите; те проявяват лидерски и комуникационни умения, които пробиват пътя на проекта или оперативната функция, и вдъхват увереност в тези, които водят. Ще научите как да развиете уменията, необходими ви за оптимизирането на ефективността на екипа си, като се запознаете с разнообразни подходи за мотивиране, определите собствения си стил и идентифицирате и елиминирате пречките пред доброто представяне на екипа. Ще се сдобиете с практически опит в прилагането на методите за лидерство и комуникация, които пасват най-добре на личността и средата ви. Ще придобиете и знания, умения и поведения, насочени конкретно към дейности с фокус върху лидерството, които помагат на организациите да постигнат бизнес целите си.

Създайте високоефективни екипи

Демонстрирайте уменията си на лидер и приложете доказани техники и добри практики в комуникациите си във воденето на екипи и проекти. Научете как да оценявате различни мотивационни подходи, теории и модели, идентифицирайте ползите от употребата на Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) в работата с проекти екипи и идентифицирайте и разрешавайте конфликти, като практикувате 5 различни подхода.

Комбинирайте теория и практика

Този тридневен курс включва упражнения и казуси, за да усвоите основните знания, най-добри практики и техники във воденето на екипи и комуникации и да бъдете способни да приложите наученото на практика в работата си.

Попитайте експерта

Нашите инструктори притежават дългогодишен опит в управлението на проекти и с радост ще отговорят на вашите въпроси и ще ви консултират по казуси, свързани с вашите реални проекти.

За Затворени Групи

Провеждайки обучението в затворена група ние подсигуряваме, че може да се обърне специално внимание на активна ситуация от текущата работа, да се подобри работата в екип и да се изяснят роли и отговорности в екипа, ако такава нужда съществува. Свържете се с нас за безплатна консултация как да извлечете максимума от това обучение!

Инструктор

Запознайте се с нашия екип от трейнъри и фасилитатори на бизнес симулации в областта на управлението на проекти. Всички наши трейнъри са сертифицирани професионалисти в сферата и притежават дългогодишен опит в управлението на сложни проекти с различен мащаб.

Mihail Mihaylov ITCE

Михаил Михайлов

Михаил има 20 години опит в постигането на резултати в предизвикателни международни бизнес среди в различни индустрии. Той специализира в управление на проекти, Business Process Management (BPM) and Reengineering, операции и подобрение на качеството и процесите.

Той е опитен трейнър, познат със своите въвличащи обучения и уъркшопи, в които той споделя ценни уроци от кариерата си и излиза отвъд границите на практиките за управление на проекти, като надгражда чрез теми като лидерство и комуникационни умения, екипи и ефективността им, управление на промени и други критично важни умения за модерния мениджър. 

Михаил е президент на Bulgarian Chapter of the Project Management Institute (PMI).

Какво ще научите

COURSE MODULES

Качества на лидерите и мениджърите

 • Дефиниция на лидерите
 • Лидери и мениджъри
 • Качества на лидерството
 • Междуличностни умения

Уеднаквяване на визията

 • Цел и стойност на проектната визия
 • Визионерско лидерство
 • Информираност за средата
 • Развиване на проектна визия
 • Уеднаквяване на проектната визия със стратегията на организацията или отдела

Поощряване на отчетността

 • Отговорност, отчетност и авторитет
 • Важността на отчетността за проектите
 • Идентифициране и измерване на отчетността
 • Създаване на култура на отчетност

Разрешаване на проблеми

 • Процеси и техники в разрешаването на проблеми
 • Спомагане на разрешаването на проблема в проектни екипи
 • Преодоляване на пречки, свързани с разрешаването на проблеми
 • Развиване на умения за разрешаване на проблеми

Вземане на решения

 • Отклонение и сходство
 • Процес по вземане на решения
 • Аналитично и интуитивно вземане на решения
 • Екипно и индивидуално вземане на решения
 • Методи за екипното вземане на решения
 • Консенсус
 • Вземането на трудни решения

Управление на конфликти

 • Видове и източници на конфликт
 • Предимства и недостатъци на конфликта
 • Самооценка на стила на разрешаване на конфликти
 • Подходи към разрешаването на конфликти
 • Процес на разрешаването на конфликти

Влияние върху заинтересованите страни и изграждане на партньорства

 • Власт и влияние
 • Умения по оказване на влияние и убеждаване
 • Изграждане на стратегически партньорства

Преговори

 • Основни принципи в преговарянето
 • Доверие и преговаряне, процес на преговаряне
 • Най-добри практики
 • Развиване на уменията по преговаряне

Демонстриране на креативност и иновативност

 • Ролята на креативността и иновативността в проектите
 • Предприемачество
 • Поощряване на креативността и иновативността
 • Създаване на култура на креативност и иновативност

MBLT личностни типове

 • Различните типове, техните предимства и недостатъци в различни области и аспекти на начина на живот и работа
 • Разбиране и приемане на другите (прилики и разлики)
 • Ефективна комуникация и влияние в съобразност с типовете

Мотивация

 • Съвместна работа и мотивация
 • Реакция към стрес
 • Влияние

Създаване и/или управляване на ефективни екипи

 • Сформиране на екипа в съобразност с личностните типове
 • Разбиране на приликите и разликите, предимствата и недостатъците на нивото на групата
 • Спомагане на комуникацията

Развиване на план за действие

 • Прилагане на лидерски умения
 • Създаване на план за действие

При завършването на обучението ще можете да:

 • Идентифицирате качествата на добрите мениджъри и истинските лидери
 • Уеднаквявате визията на екипа с визията и стратегията на компанията или отдела
 • Поддържате своята отчетност, както и тази на екипа
 • Разрешавате проблеми, свързани с проекта или екипа
 • Вземате добре информирани и навременни решения
 • Разрешавате проектни конфликти
 • Влияете на заинтересованите страни, за да изграждате стратегически партньорства
 • Прилагате най-добри практики в процеса по преговаряне
 • Прилагате креативни и иновативни техники
 • Създавате план за действие

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

Този курс е подходящ за специалисти, заемащи следните роли:

 • Managers and Associate managers
 • Project managers
 • IT project managers
 • Coordinators
 • Analysts
 • Project leaders
 • Senior (project) managers
 • Team leaders
 • Product managers
 • Program managers
 • Project sponsors
 • Project team members

Може ли обучението да бъде персонализирано?

Да. Ако организирате обучение за група от организацията ви, свържете се с нас, за да обсъдим какви са целите и очакваните резултати на групата.

Свързани курсове

Регистрация  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close