Linux Troubleshooting

GL314 | 5 days |

Този курс е предназначен да даде на Linux системни администратори опит с решаване на проблеми по време на управление на високо рискови сървъри.

Накратко за обучението

Този курс е предназначен да даде на Linux системни администратори опит с решаване на проблеми по време на управление на високо рискови сървъри. Курсът се състои от 25% лекции и 75% решаване на проблеми. Увеличеното време за практически упражнения повишава квалификацията на системните администратори и им дава увереност във възможността им да решават проблемите, които възникват при администриране на Линукс. Курсът включва описание на техниката и стъпките, които трябва да се предприемат при решаване на повечето проблеми, както и запознаване с програмите използвани за отстраняване на проблеми и най-ефективния начин за работа с тях. В практическата част всеки курсист може да избира от 120 сценария, организирани в категории и ниво на трудност, този, който отговаря на неговите интереси и опит. Всички сценарии имат вградени коментари и помощна секция които пресъздават реални проблеми.

Какво ще научите

 • Troubleshooting Methodology
 • Troubleshooting Tools
 • Rescue Environments
 • Topic Group 1 – Linux Boot Process, Booting Linux on PCs, Boot Process Troubleshooting, Troubleshooting: Linux and Init, Process Management and Process Management Tools, Troubleshooting Processes: top, Filesystem Concepts and Troubleshooting, Backup Concepts and Troubleshooting
 • Topic Group 2 – Networking Tools, Networking Commands Review, Networking Troubleshooting, Virtual Interfaces/IP Aliases, Xinetd Concepts and Troubleshooting, TCP Wrappers Concepts and Troubleshooting, Netfilter/iptables Concepts and Troubleshooting
 • Topic Group 3 – X11 Concepts, Server Operation, and Troubleshooting, Syslog Concepts and Troubleshooting, Syslog-ng Concepts, RPM Concepts and Troubleshooting, Common Unix Printing System (CUPS), CUPS Troubleshooting, at & cron, at & cron Usage and Troubleshooting
 • Topic Group 4 – Users and Groups, Users and Groups Troubleshooting, PAM Concepts and Troubleshooting, Filesystem Quotas, Quotas Troubleshooting, File Access Control Lists, FACL Troubleshooting, SELinux Concepts and Troubleshooting
 • Topic Group 5 – Kernel Modules, Kernel Modules Troubleshooting, Logical Volume Management, Creating Logical Volumes, LVM Deployment Issues, VG Migration, PV Resizing & Troubleshooting, Software RAID Overview, RAID Troubleshooting, LDAP and OpenLDAP, Troubleshooting OpenLDAP
 • Topic Group 6 – DNS Concepts and Troubleshooting, Apache Concepts and Troubleshooting, FTP Concepts and Troubleshooting, Squid Concepts and Troubleshooting
 • Topic Group 7 – Samba Concepts and Troubleshooting, Postfix Concepts and Troubleshooting, Sendmail Concepts and Troubleshooting, IMAP & POP Concepts and Troubleshooting

Календар

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

Курсът е подходящ за напреднали Linux системни администратори с най-малко 3 години опит, специалисти по поддръжка на Linux сървъри и Linux разработчици.

Има ли предварителни изисквания за посещаване на обучението?

Курсът е предназначен за Линукс администратори с много опит. Курсистите трябва да са преминали GL250 и GL275 или да имат подобна квалификация.

Вашата сертификационна пътека ви очаква!

Разбере как може да се сертифицирате чрез изпитни ваучери с онлайн проктор. Подобрете вашето кариерно развитие сега!

Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close