Управление на проекти

Managing Multiple Projects and Programs

P310

Развийте способността за управление на множество проекти, били те свързани или не, и приоритизиране на конкуриращи се изисквания, която е жизненоважна за успеха на днешния мениджър проекти, нагърбен с множество задачи.

Управление на проекти

Leadership and Communication Skills for High-Performing Teams

P320

Добийте и демонстрирайте уменията си на лидер и приложете доказани техники и добри практики в комуникациите си във воденето на екипи и проекти.

Управление на проекти

Managing Organizational Change

P330

В този курс ще научите как да създадете методология и да осъществите управлението на преходни и трансформационни организационни промени.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close