Performance Testing

QA201 | 3 days |

Курсът е предназначен да обучи QA специалисти относно планирането и провеждането на софтуерни тестове. Основните цели са да се дефинират процесите, инструментите, проблемите и предизвикателствата в този бранш.

Накратко за обучението

В днешно време, дори осъществяването на проект с най-добро качество и в рамките на поставения срок може да се окаже недостатъчно за покриване очакванията на потребителите. На какво се дължи това? Пропускането на важни характеристики на нефункционално тестване, като например софтуерното тестване на производителността може да бъде от решаващо значение за цялостния успех на вашия проект. Участието Ви в този курс ще Ви помогне да разберете защо е толкова важно истински доброто качество в областта. Обучението ще Ви помогне да научите какво точно е софтуерно тестване на производителността и как можете да го адаптирате към своята тестинг стратегия. Нещо повече, ще Ви бъдат дадени реални практически примери и упражнения от опитни специалисти в бранша.

Курсът е предназначен да обучи QA специалисти относно планирането и провеждането на софтуерни тестове. Основните цели са да се дефинират процесите, инструментите, проблемите и предизвикателствата в този бранш. След завършване на обучението всички участници се очаква да имат придобит базов, практически опит в планирането и осъществяването на софтуерни тестове и да бъдат в състояние да обяснят важността от този вид дейност и мястото й в софтуерния жизнен цикъл.

Какво ще научите

 • Основи на софтуерното тестване на производителността
 • Ключови фактори и референтни технологии
 • Основи на мрежовите технологии
 • Анализ на производителността с WebPageTest
 • Дебъгване на мрежи (Web Debugging) с помощта на Chrome DevTools, Postman и Fiddler
 • Дефиниране на тестинг дизайна и планирането
 • Изпълнение и автоматизация
 • Въведение в мониторинг на изпълнението и настройването
 • Въведение в Jmeter

Използвани инструменти:

 • Jmeter – безплатен open source инструмент.
 • WebPageTest – безплатен open source инструмент

Календар

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението?

QA специалисти, системни дизайнери, софтуерни инженери, проектни лидери, които участват в тестването на системите могат да се възползват от обучението. Предполага се, че участниците ще имат познания за тестване на системи и осигуряване на качеството, но не се изискват специфични технически експертизи. Курсът е адресиран към хора с начинаещо и средно ниво на умения. Имайте предвид, че това не е предимство, разбира се, занимаващи се с конкретни и оценка на въпроси. Моля да имате предвид, че настоящият курс обръща внимание на специфични казуси.

Има ли предварителни изисквания за обучението?

Участниците е необходимо да имат базови познания в областта на софтуерното тествне.

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close