DevOps и Хората

Тази статия е написана от нашия специален гост блогър Димитър Атанасов. Димитър е Solution Architect и има над 10 години опит в областта на business intelligence, софтуерен дизайн и архитектура.

DevOps набира популярност много бързо и може би сте се замисляли как може и вашата организация да се възползва от него. Въпреки, че се е породил от нуждите на SaaS тенденцията, всъщност всяка софтуерна компания може да постигне значителни оптимизации с него. DevOps едва ли би могъл да навреди, по-скоро въпросът е как да се извлече максимална полза от него. За да отговорим на този въпрос, трябва да вникнем в самите основи на тaзи вече не толкова нова методика. DevOps е естествена стъпка към по-гъвкав процес на разработка, добавяйки внедряването на софтуера в картината. Той следва същите принципи, зададени от Agile Манифеста. Първият принцип в него гласи:

“Хората и взаимодействията преди Процесите и Инструментите” (“Individuals and interactions over processes and tools”)

Но не бяха ли инструментите основното в DevOps? Да, инструментите са основна сила на DevOps, но по-важно е как тези инструменти се използват и още по-важно – от кого. Alex Honor, един от най-уважаваните експерти в DevOps общността, споделя своя опит в оптимизацията на процеси в тази много добра статия. Според него:

“избирането и налагането на инструмент е най-неподходящата първа стъпка към подобряването на важна функция” (“selecting and instituting a tool is almost always the worst first step in improving an important function”)

Той представя собствения си подход за подобряване на даден процес: “Хората преди Процеса преди Инструментите” (“People over Process over Tools”) е неговото мото. Винаги първата му стъпка е да намери правилните хора, които са най-запознати или са тези, които действително вършат работата. Следваща стъпка е включването на тези хора при анализирането на процеса и идентифициране на неефективностите и слабите звена. Следва търсене на решения на тези проблеми, и чак накрая – намиране на инструменти за канализиране на процеса. Вижда се, че служителите всъщност трябва да бъдат основните двигатели на тази трансформация. И това е логично, тъй като крайната цел е подобряване на точно тяхната ежедневна работа.

Хората са изключително важни, ако искаме DevOps да сработи добре. И Agile и DevOps поставят в основата си комуникацията и сътрудничеството в екипа. За да съборим стените между Dev и Ops екипите, всеки един член от тях трябва да бъде добре запознат с общата цел. Всички членове на екипа трябва да имат добро разбиране за това как работи целият процес и как те могат да дадат своя принос. След това, екипът е този, който може най-добре да генерира идеи за това как може да се подобри процесът. Те са и тези, които могат най-добре да разучат и внедрят най-подходящите инструменти, за да изпълняват своята работа ефективно. В крайна сметка, кой не иска да направи работата си по-лесна и автоматизирана.

Разбира се, напълно възможно е екипът да няма необходимия манталитет или да му липсват някои от уменията. Някои от членовете на екипа може да са твърде нови, а други – могат да се окажат прекалено привикнали към стария начин на правене на нещата. Но поставянето на всички на обща основа е съществена стъпка към успеха. Необходими са споделени ценности и култура. Да се чувстваш част от екип с обща добре дефинирана цел е невероятен мотиватор. По този начин промяна в процеса всъщност може да дойде от самия екип, вместо да бъде налагана отвън. Добрата подготовката на екипа в комбинация със свобода да иновира е най-добрият начин да се стартира с DevOps.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close