[Доклад] DevOps – Следващата стъпка на Вашия бизнес

DevOps навлиза в бизнеса с огромна скорост и компаниите, които го въвеждат като начин на работа, отчитат повишена продуктивност сред екипите си, съкратено време на производство и повече време прекарано в развиване на по-добри продукти вместо в разрешаване на инциденти.

Но какво точно представлява DevOps? Роля в организацията? Технология? Методология?

За първи път дефиниран от Patrick Debois през 2009, DevOps е еволюция в културата на организацията и в начина на предоставяне на услугите и продуктите. Принципите му произхождат от методологии като Agile, Lean и ITIL® и имат за цел постигането на баланс между софтуерното разработване и ИТ операции и като резултат, постигането на постоянни и качествени нови услуги и подобрения.

DevOps се счита за важен фактор в дигиталната трансформация на бизнеса и представлява важно конкурентно предимство за компаниите, които успеят да го приложат и да постигнат скоростно управление и доставяне на услугите си.

DevOps е еволюция в мисленето в пълния смисъл на думата. Технологиите имат важно място в нея, като например решения за автоматизация. Въпреки това, също като Agile, поставя хората и взаимодействието над технологиите.

За повече информация, свалете Вашето безплатно копие на доклада на ITCE, в който ще научите:

  • Кратко въведение в DevOps.
  • Основополагащи принципи в методологията.
  • Насоки за въвеждането ѝ във вашата организация.

DevOps в ITCE

ITCE притежава акредитация от DevOps Institute да предоставя обучения и сертификационни изпити. Това е доказателство, че са спазени най-високите стандарти за качество на учебното съдържание. Свидетелства и за това, че инструкторът е сертифициран професионалист в областта.

За повече информация, вижте: DevOps Foundation® Course.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close