Fadata’s Scaled Agile Transformation for Market Leadership [Case Study] 

За Fadata

Fadata е един от водещите доставчици на застрахователни решения в световен мащаб.

Fadata Group е със седалище в Мюнхен и има офиси в цяла Европа, включително важен център за разработка на софтуер и операции в София. Организацията разполага с широка международна партньорска мрежа за разпространение и имплементация, включително Charles Taylor InsureTech, EY, Infosys и Beakwise.

На кратко

Fadata стартира своята трансформационна дейност през октомври 2020 г. с инициативата „Fadata2Agile“, която първоначално започва с отдела по разработване на продукти. Крайната цел е била Fadata да се превърне в гъвката организация на бъдещето. Компанията започва да прилага модерни методологии като Scaled Agile Framework (SAFe), the Spotify model, DevOps и ITIL 4 High-velocity IT, за да трансформира процеса по разработка и поддръжка на своите продукти.

Новият начин на работа позволява на Fadata да се справи с предизвикателства свързани с управлението на ресурси, приоритизирането на задачки и по-доброто екипно взаимодействие.

Трансформацията достига и до събкатегория на отдела за управление на човешките ресурси, който също преминава към практикуването на agile практики и работата в agile екипи.

Преминавайки към пролетта на 2023, Fadata успешно практикува agile методи, които да подсигурят непрестанното израстване на компанията. В резултат на трансформационните си дейности Fadata постига забележителни резултати в предоставянето на навременна стойност към клиентите, повишаване на качеството и удовлетвореността на своите служители.

Явор Мраморенски, ръководител „Софтуерна разработка“ във Fadata

„Фадата премина през предизвикателно внедряването на SAFe, но твърдо мога да заявя, че цялото усилие си струваше и се отплаща всеки ден. SAFe методология ни донесе цялата онази гъвкавост типична за „стартъп“ културата, но поднесена чрез зрелостта на изпитани във времето техники и инструменти. С професионалната подкрепа на колегите от ITCE успяхме да преминем през всяка стъпка предложена от методологията за внедряване от SAFe. Изключително важни стъпки мога да отлича дефинирането на “value streams”, избора на “tools set”, дефиницията на липсващите роли в организацията и множество други казуси и събития. Горещо препоръчвам ITCE, като пионери във внедряването на SAFe в България.“

В началото

Първоначално с екипа на ITCE се свърза служител на Fadata, заемащ ролята на Chief People Officer, който имаше широкомащабна визия за гъвкавата трансформация на компанията, както и подкрепата на C-level ролите в компанията. Мениджърският екип прие ролята на “change angels” с голяма отдаденост и отговорност основно мотивиран от следните фактори:

 • Прегръщане на дигиталната епоха не само като лидери в застрахователния софтуер, но и като модерна гъвкава организация, в която мотивираните служители да имат възможността за постоянно развитие.
 • Поддържане на позицията си на лидер в застрахователната софтуерна индустрия чрез регулярно предоставяне на нови функционалности на платформата.

Решението

 • Стъпка 1: Съставяне на трансформационния екип “Fadata2Agile” и трансформационния backlog
 • Стъпка 2: Обучаване на мениджърите за техните нови роли според SAFe и Enterprise Architecture
 • Стъпка 3: Идентифициране на value stream и структурата на екипите
 • Стъпка 4: Дефиниране на Ops етапите във value stream 
 • Стъпка 5: Идентифициране и коучване на централните Agile Release Train (ART) роли
 • Стъпка 6: Сформиране на Agile екипите за всеки ART
 • Стъпка 7: Разработване на дигиталното agile пространство за работа
 • Стъпка 8: Преминаване през първото planning interval (PI) събитие
 • Стъпка 9: Организиране на big room problem solving събитие непосредствено преди втория PI planning  
 • Стъпка 10: Коучване на ARTs и екипи

Резултатът

Прозрачност на процесите

Прозрачност от Roadmap до предоставянето на стойност и повишената мотивация и дългосрочна ангажираност на инженерния екип.

Предсказуемост на резултатите

Повишена сигурност във възможностите за предоставяне на стойност в резултат на погледа върху голямата картина по време на PI-а

Ангажираност на служителите

По-добро задържане на служителите и по-добра видимост в доставянето на стойност от всеки член на екипа.

Отстраняване на дефектите

Подобрена способност за сортиране, приоритизиране и отстраняване на дефекти.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close