IIBA пусна официално BABOK Guide v3

Днес, на 15 април Международния Институт по Бизнес Анализ (IIBA) пусна трета версия на най-надеждния и авторитетен източник на знания и практики за бизнес анализ – Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide v3).

Публикуването на BABOK® Guide е един от многото начини, по които Международния Институт по Бизнес Анализ (IIBA) подкрепя общността на бизнес анализаторите. Като един от основните продукти от IIBA , BABOK® Guide се използва в основата на управлението на организационната промяна. Независимо дали става дума за разработване на програми за сертифициране и модели за компетентност, за развиване на нов стратегически план или за преструктуриране на организация, рамките, техниките и инструментите в BABOK v3 помагат на организациите да практикуват това, което следват, като приложат на практика обобщените инструкции.

В новата версия на BABOK® Guide v3 се представят нови техники и перспективи, както и модели на основни концепции за бизнес анализ (Business Analysis Core Concept Model).

Новите техники в BABOK® Guide v3, които се добавят към инструментите за бизнес анализ са:

  • Backlog Management
  • Business Model Canvas
  • Collaborative Games
  • Decision Modelling
  • Financial Analysis
  • Prioritization
  • Process Analysis
  • Reviews
  • Roles and Permissions Matrix

Business Analysis Core Concept Model™ използва 6 основни концепции, за да се дефинира модела за бизнес анализ.

Перспективите показват специалните начини, по които бизнес анализаторите да дадат уникална стойност за организацията.

Новата версия 3 на BABOK® Guide е разработена, прегледана и одобрена от общността на бизнес анализаторите. Над 5500 специалисти помогнаха и подкрепиха по време на разработването на v3. Ето и няколко факти, за какво е ново в BABOK Guide v3.

Справочникът е създаден по начин, който позволява да бъде доразработван в бъдеще с допълнително съдържание и модели, които отразяват динамиката и променливия характер на бизнес анализа.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close