Въведение в домейните на PMI-PBA®

Бизнес анализът е тема, която става все по-важна в сферата на управлението на ИТ проекти. Пазарът отразява тази тенденция, като различни проектни роли прилагат бизнес анализа като техника за откриването на бизнес нужди, управление на изисквания и създаване на ефективни решения на бизнес проблеми.

Въпреки дългогодишния си опит в индустрията, много софтуерни компании все още не успяват да разберат, документират и управляват техните продуктови изисквания.

Тъй като бизнес анализът е съществена част от работата ми като консултант в ITCE, ще се опитам да адресирам нуждата за дефиниране на ефективни бизнес анализ практики и как те се прилагат в програми и проекти в серия от статии. Те ще бъде организирани систематично около петте бизнес анализ домейна, идентифицирани от PMI®:

  • Оценяване на нуждите (Need assessment)
  • Планиране (Planning)
  • Събиране на изисквания и анализ (Elicitation and Analysis)
  • Проследяване (Traceability and Monitoring)
  • Оценяване (Еvaluation).

Във всяка статия ще предоставя детайли за един домейн и ще опиша неговите цели, активностите, които включва, очаквания краен продукт и примери. Съдържанието се основава на скоро въведени и високо уважавана PMI-PBA® методология (Project Management Institute – Professional in Business Analysis).

В тази първа статия от PMI-PBA® серията ще ви запозная с петте области на бизнес анализ дейности, определени от PMI®.

Съществува всеобщо погрешно мнение, че бизнес анализът се занимава изцяло с управлението на изисквания. Същинската работа на бизнес аналитикът може да започне по-рано, дори преди реалния старт на проекта. Първият домейн оценяване на нуждите включва активности преди началото на проекта, които се извършват, за да проучат вътрешната и външната бизнес среда и да адресират настоящ бизнес проблем или благоприятна възможност. Тези активности може да бъдат изискани от заинтересована бизнес страна, да се подразбират от специфична методология или да бъдат препоръчани от бизнес аналитик преди началото на проекта, но ако по време на хода на проекта има фактори, влияещи на резултата, оценяването на нуждите ще трябва да бъде ревизирано и да бъде подсигурено, че решенията са все още валидни. Оценяването на нуждите започва с идентифициране на проблем или възможност и приключва с подготовка на бизнес казус.

Веднъж щом началото на проекта е потвърдено, бизнес аналитикът трябва да изготви план – как, къде и кога, той ще изпълни бизнес анализ активностите. Планирането е домейнът, където бизнес аналитикът трябва да дефинира подходът за приоритизация, документиране, валидиране, комуникиране, одобряване и промяна на изискванията. Той трябва да създаде списък с активностите, които трябва да бъдат извършени и очакваните бизнес анализ крайни продукти, които трябва да бъдат изготвени. Резултатът от този домейн е план на бизнес анализ дейностите (business analysis work plan).

След това, бизнес аналитикът трябва да вложи усилията си в събирането, анализирането, документирането, валидирането и приоритизирането на изискванията. Домейнът за събиране на изисквания и анализ включва итеративна работа със следните задачи – последващо планиране, подготовка и същинско „извличане“ на изискванията от заинтересованите страни, анализ и документиране на резултатите, и накрая – дефиниране на група изисквания в задоволителен детайл, така че да дадат възможност за дефиниране на обхвата на решението.

След като изискванията са одобрени, те се разглеждат като обхват на решението и могат да бъдат променени само чрез формална процедура за контрол, дефинирана в проекта. Домейнът за проследяване и контролиране предоставя възможността за проследяване на изисквания от тяхното начало до очакваните крайни резултати, които ще изпълнят. Не всички проекти изискват същия размер на проследяемост и затова специфичните очаквани крайни резултати, които ще бъдат проследявани в проекта, се определят по време на бизнес анализ планирането. Обикновено, по-сложните проекти изискват повече проследяемост. Проект в силно регулирана индустрия, или такъв с голям брой компоненти, интерфейси, рискове и заинтересовани страни, по всяка вероятност ще изисква по-детайлна проследяемост от проект без тези характеристики.

Оценяването на решението е последният домейн, който ще дискутираме, но активностите, свързани с оценяването не бива да бъдат оставяни за края на проекта или пък да бъдат извършвани само веднъж. Оценяването трябва да бъде извършвано рано и често в проекта. То предоставя количествена и качествена оценка върху решението или сегмент от решението, и определя дали то е постигнало желания бизнес резултат. Също така, при план стартиране на цялостен проект или сегмент от него, оценката служи като входяща информация за go/no go бизнес решение.

В следващата статия от PMI-PBA® серията ще разкрия детайли около домейнa за оценяване на нуждите, защо е толкова важен и как ефективно да извършваме активностите, които той обхваща.

Вижте повече тук за: 


PMI-PBA е регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close