PMI-PBA® домейн 5: Оценяване на решението

В последната статия от серията PMI-PBA® серията нека разгледаме петия домейн – Оценяване на решението. До сега сме дискутирали Оценяване на нуждите, Планиране на бизнес анализ активностите, Събиране и анализ на изискванията, Проследяване, но как да разберем дали сме на правилния път и дали развиваме правилните продукти, които биха задоволили бизнес нуждите така както са дефинирани от заинтересованите страни?

Начинът да постигнем това е чрез оценяване на решението или сегмент от него – рано и често. Резултатите от оценяването предоставят сравнение между планираните и реалните стойности, подпомагат вземането на ‘go/no go’ решения и могат да доведат до усъвършенстване на решението или пък нови решения.

Оценяването не започва, когато решението е вече готово – необходимо е да планирате достатъчно рано какво трябва да оценявате и как ще извършите оценяването, защото вашата инфраструктура може да не поддържа установени функции за това. Например, нека предположим, че трябва да разработите ново решение за складова система, което да намали времето за разтоварване на стоки от камиони до крайните им дестинации в различни складови помещения. Изминалото време може да бъде задоволителна метрика за оценяване, но какво следва ако ви е необходим допълнителен статистически анализ на прекараното време във всяка локация? В този случай трябва да планирате каква допълнителна информация е необходимо да бъде обхваната, тоест да включите това като изискване в обхвата достатъчно рано, така че да бъде внедрено навреме (за разлика от преправяне на кода, за да бъде включена тази функционалност на по-късен етап във времето и със съответните последствия от това).

По-долу можете да намерите обобщаващ списък с важни фактори за вземане в предвид, когато планирате оценяване на вашето решение:

Един от най-важните аспекти е – какво да оценяваме? Какво е наистина стойностно и важно? Какви метрики да включим? Когато разглеждате различните фактори, които могат да повлияят на критериите за оценяване на проекта, може да вземете в предвид следния списък:

  • Бизнес цели
  • Организационни ключови показатели за изпълнение (KPIs)
  • Метрики за клиенти
  • Метрики за продажби и маркетинг
  • Оперативни метрики
  • Измервания на резултатите и финансови калкулации на ползите
  • Оценяване на функционалностите (резултати от анкети и фокус групи, резултати от различни вид тестване, очаквани/реални резултати)
  • Нефункционално оценяване (някои от тях може вече да бъдат включени в KPIs дефинициите)

Не мислете, че Вие като бизнес анализатор сте сами в процеса на оценяване на решението – трябва да работите близо с проектните ръководители и тестери, за да подсигурите съвместими и допълващи се подходи в анализа, тестването и оценяването. Тестерите са отлични във валидирането на целостта и коректността на всички форми на изисквания и критерии на оценяване, така че подсигурете тяхното ранно включване в проекта. Доколкото проектния ръководител, той е вашият “най-добър приятел“ през целия път и домейнът Оценяване на решението не е изключение.

Оценяването не винаги приключва с безгрешно функциониране на софтуера – всъщност, това никога не е така. Какво се случва, когато реалните резултати от оценяването на решението не съвпадат с очакваните резултати или когато по време на оценяването са намерени дефекти? В първия случай трябва да извършим анализ на ситуацията и да идентифицираме причините за несъответствието. Във втория случай трябва да адресираме тези дефекти и да извършим анализ на изискванията, анализ на влиянието, и ако е необходимо – на изискванията за промени.

Какви са следващите стъпки след оценяване на решението? Като бизнес анализатор, Вие трябва да подпомогнете Go/No-Go решението – ”go” разрешава пускането на решението. “No-go” или забавя или не одобрява пускането на решението. Следва да получите финално одобрение (signoff) на решението и евентуално да бъдете включени в оценяване на дългосрочната работа на решението (само когато договорено и одобрено). Като последна стъпка, не забравяйте да отпразнувате успеха на проекта. J

Тъй като това е последната статия от PMI-PBA® серията, бих искала да пожелая успех на всички подготвящи се за сертификационния изпит и ако планирате да посетите обучение, подготвящо ви за PMI-PBA® сертификацията, разгледайте нашия график на обученията или се регистрирайте тук.

Вижте повече тук за: 


PMI-PBA е регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close