PMI-PBA® домейн 2: Планиране

В предишната статия от поредицата PMI- PBA®, ви запознах с домейна Оценка на нуждите – за дейностите, които съдържа и за резултатите, които се постигат. В тази статия ще се опитам да обясня и да предоставя информация относно втория домейн в бизнес анализа – Планирането.

Защо трябва да планираме? Не може ли просто да се върви по течението и вярно ли е, че ако се провалим при планирането, планираме как да се провалим? Но кога трябва да започнем с планирането и какво трябва да планираме?

Да се създаде един продукт, какъвто и да е той, без планиране, е, като да се построи къща, без да се планира. То отнема много повече време и струва много повече. В крайна сметка, и къщата и продуктът без план биха изглеждали изкривено.

Нека да предположим, че лейката на картината изглежда достатъчно странно и погрешно, за да ви убеди в ползите от планирането, но все пак, кога е правилното време да се започне с планирането? Отговорът е веднага, след като ви назначат като бизнес анализатор в проект. Разбира се, възможно е да бъдете нетърпеливи да започнете веднага със събиране на изисквания и документиране, защото смятате, че имате достатъчно опит или защото ръководителят на проекта ви е помолил за готови изисквания след няколко седмици и няма време за планиране. Във всички случаи, без планиране, няма как да пренесете ясната визия към заинтересованите страни, да придобиете тяхната ангажираност и готовност да участват.

Ако планирането е толкова важно и трябва да е първото нещо, след като проектът е одобрен, какво е планирането в бизнес анализа и какво точно трябва да се планува, погледнато от гледна точка на бизнес анализа.

При планирането в бизнес анализа трябва да се вземат решения по отношение на следните въпроси:

  • Какъв тип на дейности за събиране на изискванията ще се провеждат – работни срещи, интервюта, фокус групи или друго?
  • Какви модели за анализ трябва да се направят и документират – диаграми, use-case specifications или други?
  • Как изискванията ще бъдат комуникирани към заинтересованите страни?
  • Какви резултати трябва да бъдат постигнати от бизнес анализа?
  • Какви са ролите и отговорностите на заинтересованите страни, които участват в дейностите, свързани с изискванията?
  • Как изискванията ще бъдат приоритизирани, одобрени, контролирани и поддържани?
  • Как изискванията ще бъдат утвърдени и проверени?
  • Как ще се определят критериите за одобрение на изискванията и решенията?

След като са известни отговорите на горепосочените въпроси, информацията се обединява в план на бизнес анализа. Всички планирани решения трябва да бъдат документирани по ясен и лесно разбираем начин, за да може заинтересованите страни да знаят какво да очакват, когато започнат бизнес анализ активностите и за да може да ги преразглеждат и одобряват по най-разбираемия начин.

Когато резултатите, задачите и дейностите, времето, зависимостите и необходимите ресурси за приключване на работата се известни, бизнес анализаторът трябва да подготви план за бизнес анализ работата, която предстои. Този документ може да бъде част от плана за бизнес анализ или в отделен документ.

Последната стъпка в домейна на PMI-PBA® Планиране е да се направи преглед на плана за бизнес анализ с основните заинтересовани страни и да се получи тяхното одобрение. Допълнително, спонсорът на проекта, ръководителят на проекта, мениджърът за разработка на софтуер, QA мениджърът, както и мениджърът за обучения трябва да бъдат включени при прегледа на плана.

В следващата статия от серията на PMI-PBA® ще разкрия подробности около домейна Събиране на изисквания и анализ (Elicitation and Analysis), какви дейности са включени и как ефективно се прави събиране, валидиране, приоритизиране и документация.

Вижте повече тук за: 


PMI-PBA е регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close