PRINCE2® сертификация – представяне и предимства

В тази статия ще говорим за PRINCE2® методологията и какви са предимствата при PRINCE2® сертификацията. 

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environment) е структурирана методология за ефективно управление на проекти и представлява международно призната сертификационна система. Методите и техниките в PRINCE2 са основават на големия опит на много професионалисти по управление на проекти по света. PRINCE2 методологията и сертификацията са разработени от британското правителство. Днес тя е една от най-известните методологии за управление на проекти. PRINCE2 намира приложение в множество различни по насоченост и сложност проекти.

PRINCE2 сертификацията има 3 нива: PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner и PRINCE2® Professional. За сертифициране в ниво PRINCE2® Practitioner задължително изискване е наличието на сертификат PRINCE2® Foundation. А за да се сдобиете със сертификата PRINCE2® Professional е нужно да имате PRINCE2® Foundation и PRINCE2® Practitioner сертификати. Сертификацията PRINCE2® Foundation е безсрочна. Сертификацията за второто ниво, PRINCE2® Practitioner, e с валидност 3 години. След изтичането на срока трябва да се обнови в рамките на следващите 2 години, за да продължите да имате статус на „PRINCE2® Registered Practitioner“.

Предимствата от придобиване на PRINCE2® сертификат

Придобиване на едни от най-добрите умения за управление на проекти

За един професионалист в областта на управлението на проекти е необходимо да притежава определени професионални знания, които може да прилага успешно. С PRINCE2 сертификацията се придобиват умения, които дават увереност при управляването на проектите. Внедряването на PRINCE2® методология в проектите създава среда, в която се ползват общи системи, процедури и общ език от всичките страни, които участват в проекта. Използването на най-добрите практики в PRINCE2 води до по-голям контрол върху ресурсите, както и по-голяма видимост и по-ефективно управление на рисковете в проекта.

PRINCE2® методологията преминава през целия жизнен цикъл на управлението на проекта. Методологията започва с „Project Startup” (действията, които се предприемат преди да започне проекта) и завършва с „Project Close”. Това позволява на всеки, който прилага методологията в проектите си, да следи процесите в проекта и да знае във всеки един момент какво действие трябва да предприеме.

Подобряване на перспективите за кариерно развитие

Квалификация като PRINCE2® e чудесна добавка към резюмето, тъй като PRINCE2® е световно известна сертификация и е стандартен метод за управление на проекти по света. Много компании по целия свят изискват служителите им да бъдат сертифицирани по PRINCE2®, за да знаят, че всичките участващи страни в проектите им ползват една и съща методология.

В България PRINCE2 сертификацията набира все повече популярност, защото е приложима в почти всички сектори. Сертификацията може да намери приложимост в IT сектора, банки, телекомуникационни компании, държавна администрация, както и производствени предприятия.

ITCE предлага в своето портфолио PRINCE2 обучения, които помагат да се придобиете нужните знания, за да използвате свободно тази методология в своите проекти, както и да получите PRINCE2 сертификация, с която ще се откроявате в професионалната среда.

Научете повече за PRINCE2® Foundation & Practitioner Training тук.


PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close