Security Месец – Въпроси & Отговори

В предстоящата статия може да откриете отговори на всички въпроси, които получихме през Security Месеца – част от Microsoft Months.

1. Какви са разликите между Intune и Microsoft Endpoint Manager?

През 2019 Microsoft решиха да обединят под обща “шапка” двата им продукта за управление на устройства – Intune (cloud based) и SCCM (on-prem) с оглед на по-тясната интеграция между тях. Тази “шапка” е Microsoft Endpoint Manager (MEM) и e по-скоро маркетинг наименование, което има две разклонения – MEM-Intune и MEM-CM (SCCM). В този смисъл Intune е част от MEM. Също в MEM, Intune отговаря за управлението на мобилни устройства и modern management на Windows 10/11, докато MEM-CM отговаря за traditional и on-prem management на Windows.

2. Какви са предимствата на облачните решения за сигурност (пред on-prem)?

Облачните услуги предлагат оптимизирани разходи – плащате само за това, което ползвате. Можете да увеличите ресурсите, които ползвате в случай на нужда и да ги намалите, когато скокът отмине.

3. Кое е най-подходящото встъпително обучение на тема Microsoft Security?

SC-900. Този курс дава добро въведение в основите на Microsoft 365 и Azure Security.

4. Какви обучения и сертификации е хубаво да сме преминали, ако искаме да си намерим работа в областта на Microsoft или Cloud Security?

По принцип колкото повече, толкова повече. Но като минимум за специализирана работа в Microsoft Cloud Security бих посочил изпитите MS-500 и AZ-500, и съответните курсове свързани с тях.

5. До каква степен информацията и данните на компанията ми са сигурни в Облака?

В най-общ смисъл можем да твърдим, че съхранението на данни в Облака е много сигурно. Информацията ви получава по-добра сигурност, когато е при най-добрите доставчици на облачни услуги в света, от колкото когато е на лаптопа ви или на външен диск. Важно е да споменем, че Microsoft предлага две много полезни услуги, които помагат на организациите да имат поглед върху своята сигурност в Облака и им дават препоръки какво могат да подобрят:

6. Задължително ли е устройството да се управлява от Intune, за да се маркира като compliant? Може ли да се управлява от друго MDM решение и compliance статуса да се прочете от Intune?

Не е задължително, повечето вендори имат интеграция с Conditional Access. Това е най-добре да се провери в документацията на самия вендор. Ето линкове за най-популярните:


Иван Хаджийски – Microsoft Иструктор и Консултант

Иван специализира в продуктите на Майкрософт за управление и наблюдение на инфраструктурата –SCCM 2007/2012, SCOM 2007/2012, както и фамилията Windows Server 2012, Active Directory, PKI. Друго направление, в което той има дълбоки познания са процесите за автоматизирано внедряване на операционни системи и управлението на сигурността. Иван е участвал в множество проекти за внедряване на SMS 2003/SCCM 2007, MOM 2005/SCOM 2007/2012 в компании от телекомуникационния, държавния и фармацевтичния сектор, като междрувременно провежда и официални Майкрософт обучения за тези продукти.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close