ServiceNow Success Story – Dundee Precious Metals

ServiceNow помага на Dundee Precious Metals да приведе ИТ и бизнес операциите в съответствие със своите бизнес цели и глобална стратегия за услуги.

“Дънди Прешъс Металс” е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали.

Чрез поетапен подход Dundee Precious Metals и ITCE начертават стратегия за ITSM и ITBM услуги. Тази стратегия е подкрепена и изградена около въвеждането на ServiceNow като водеща и иновативна платформа.

Поради значителния обхват и въздействие на промяната, ITCE работи в тясно сътрудничество с основните заинтересовани страни, обучава основните потребители и участва в заседанията и срещи с всички ключови участници от страна на клиента, за да гарантира лек преходен период на приемане от страна на потребителя и успеха на проекта.

Имплементирани ServiceNow модули:

  • IT Service Management
  • IT Business Management

Резултати

  • ИТ отдела е в състояние да планира всички инициативи и изисквания на бизнеса, да има пълна видимост на наличните ресурси и капацитет, което дава възможност за вземане на информирани решения за портфолиото от проекти и услуги.
  • Осигуряване на по-ползотворно и ефективно сътрудничество между ИТ и бизнеса.
  • По-голямо удовлетворение на крайните потребители и служителите, благодарение на лесния за ползване и удобен ServiceNow Портал и гъвкавостта и удобството на тази част на ServiceNow, използвана от ИТ отдела.
  • По-бърза обработка на нови инциденти, заявки за услуги, промени и изисквания поради прозрачността на прогреса, ясните отговорности, ресурсите и статусите.

ServiceNow Go-Live в офиса на Dundee Precious Metals в Челопеч:


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close