#КОЙ ЩЕ СВЪРШИ РАБОТАТА?

Много често в моята практика като консултант и инструктор клиентите ми задават въпроса #Кой? – кой от екипа е най-подходящ за конкретна задача, какви са адекватните квалификации за една или друга роля в ИТ?

И докато за техническите умения изискванията горе-долу са ясни (т.е. ако има Microsoft сървърни продукти, е необходимо да имаме Microsoft специалист със сертификат MCSA и т.н., ако има CISCO – специалист със сертификат CCNA, CCNP и др.), то при нетехническите (Soft Skills) и мениджмънт уменията, нещата са доста по-сложни. В днешно време никой не очаква от отдел „Човешки ресурси“ да дадат отговор на този въпрос и това остава като задача на всеки ръководител на ИТ. С тази статия ще се опитам да дам насоки и препоръки как да се справите с такава задача.

Съществува световно призната квалификационна система SFIA (Skills Framework for the Information Age), която дава съответствието на уменията на хората и изискванията на бизнеса в ИТ сектора.

Кой използва SFIA:

 • Британското и Австралийското правителства
 • Известни фирми като DHL, Unilever, Pfizer, DIAGEO, BP, Ernst and Young, Lockheed Martin и др.
 • Много университети във Великобритания и САЩ
 • Професионални организации като IEEE/CS, BCS, ACS , нCIPS и др.
 • Компании за обучение – ITCE
 • Сертифициращи организации – ISACA, CompTIA, APMG, Open Group и др.

Накратко за SFIA

SFIA определя 96 професионални ИТ умения, разпределени в 6 категории, всяка от които с няколко подкатегории. Системата определя и 7 нива (описани генерично – нетехнически). Всяко умение има общо описание, както и описание за всяко ниво.

Категории във SFIA

Стратегия и Архитектура
Бизнес изменения
Разработка и внедряване на решения
Управление на ИТ услугите
Снабдяване и подкрепа на ръководството
Връзка с клиенти

Нива във SFIA

 • Ниво 7: Задава стратегията, въодушевява, мобилизира (Set strategy, inspire, mobilise)
 • Ниво 6: Инициира, влияе (Initiate, influence)
 • Ниво 5: Осигурява, съветва (Ensure, advise)
 • Ниво 4: Позволява (Enable)
 • Ниво 3: Прилага (Apply)
 • Ниво 2: Подпомага (Assist)
 • Ниво 1: Следва (Follow)

За всяко ниво има 4 характеристики:

 • Автономност
 • Влияние
 • Сложност
 • Бизнес умения

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.


Орлин е добре познато име в ИТ и мениджмънт средите в региона заради неговия богат опит като консултант за редица големи и сложни проекти в сферата на ИТ сигурност и управление на услуги. Той е високо ценен ITIL® трейнър, познат с високата успеваемост на сертификация на неговите курсисти.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close